Seznam javnih naročil oddanih v letu 2019 v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega objekta (izbrani ponudnik)
1 splošno področje Storitve Intervencijska obleka 10.902 ROSENBAUER  d.o.o. PE LJUBLJANA
2 splošno področje Storitve Dihalna tehnika 16.188 ROSENBAUER  d.o.o. PE LJUBLJANA
3 splošno področje Storitve Dobava električne energije 18.441 E 3, d.o.o.
4 splošno področje Storitve Zavarovanje 16.826 AdriaticSlovenica, Zavarovalna družba d.d.
5 splošno področje Storitve Zavarovanje 10.539 Zavarovalnica Triglav, d.d.
6 splošno področje Storitve Vodenje računovodstva 17.007 TENJA d.o.o.

Objavljeno dne: 28. februar 2020

Seznam javnih naročil oddanih v letu 2018 v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega objekta (izbrani ponudnik)
1 splošno področje Storitve Obleka ”Helicopter transportation suit” – projekt NAMIRG 19.482 VIKING LIVE-SAVING EQUIPMENT Italia s.r.l.
2 splošno področje Storitve Dobava električne energije 19.156 E 3, d.o.o.
3 splošno področje Storitve Dobava plina za ogrevanje 17.073 ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper
4 splošno področje Storitve Zavarovanje 16.771 AdriaticSlovenica, Zavarovalna družba d.d.
5 splošno področje Storitve Vodenje računovodstva 18.424 TENJA d.o.o.

Objavljeno dne: 28. februar 2019

Seznam javnih naročil oddanih v letu 2017 v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega objekta)
1 splošno področje Blago Osebno vozilo 19.829 Porsche Inter Auto d.o.o., PORSCHE KOPER
2 splošno področje Blago Izolirni dihalni aparati z opremo 17.816 ROSENBAUER d.o.o. PE LJUBLJANA
3 splošno področje Blago Kompresor Bauer s polnilno rampo 19.122 ROSENBAUER d.o.o. PE LJUBLJANA
4 splošno področje Storitve Električna energija 17.559 E 3, d.o.o.
5 splošno področje Storitve Plin za ogrevanje 18.014 ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper
6 splošno področje Storitve Zavarovanje 16.871 AdriaticSlovenica, Zavarovalna družba d.d.
7 splošno področje Storitve Vodenje računovodstva 18.424 TENJA d.o.o.
8 splošno področje Storitve Nadgradnja in homologacija vozila 12.928 TEHNOLOGIKA d.o.o.
9 splošno področje Storitve Toplotna črpalka z montažo in predelavo 19.858 GUNJAC d.o.o., inštalacije in servis

Objavljeno dne: 23. februar 2018

Seznam javnih naročil oddanih v letu 2016 v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega objekta)
1 splošno področje Blago Dobava električne energije 15.222 E 3 d.o.o.
2 splošno področje Blago Dobava plina za ogrevanje 18.804 ISTRABENZ PLINI d.o.o.
3 splošno področje Blago Vozilo Ford Transit Kombi 19.950 NOVA d.o.o.
4 splošno področje Blago Komplet IDA 14.190 TEHNOLOGIKA d.o.o.
5 splošno področje Blago Intervencijske obleke 14.196 TEHNOLOGIKA d.o.o.
6 splošno področje Storitve Zavarovanje 13.736 Zavarovalnica Triglav d.d.
7 splošno področje Storitve Vodenje računovodstva 18.423 TENJA d.o.o.
8 splošno področje Storitve Čiščenje poslovnih prostorov 10.440 ARCOP d.o.o.

Objavljeno dne: 28. februar 2017