Seznam javnih naročil oddanih v letu 2016 v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Objavljeno dne: 28. februar 2017

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)