Naziv: Javni zavod Gasilska brigada Koper
Ente pubblico Vigili del Fuoco Capodistria
Skrajšani naziv: Gasilska brigada Koper
Vigili del Fuoco Capodistria
   
Sedež: Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria
Izpostava: Cesta solinarjev 4, 6320 Portorož
   
Telefon: +386 (05) 66-328-30
Telefax: +386 (05) 66-328-41
URL: www.gb-koper.si
E-mail: info@gb-koper.si
   
Registrska številka: 5017002097
Vložna številka: 10057500, Okrožno sodišče v Kopru
Matična številka: 5241626000
ID DDV: SI98576801
Davčni zavezanci: da
Zakladniški račun: 01250-603194302
   
Šifra glavne dejavnosti: 84.250 - Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Število zaposlenih: 69
Direktor-poveljnik: Denis Glavina

gasilci koper vizitka
gasilci koper info javnega značaja 3