Več informacij glede politike varstva osebnih podatkov v našem zavodu si lahko preberete v PDF dokumentu:

pdf-dokument

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Gasilski brigadi Koper je Jan Brodar, poveljnik gasilske operative.

Telefonska številka: 05/66-328-33, 

e-naslov: jan.brodar@gb-koper.si