poplava strunjan

Poplave zaradi močnih nalivov

Ponoči, ko bilo padavin tudi do 100 l/m2, smo izvedli večje število intervencij. Večnoma je bilo potrebno prečrpavati vodo iz objektov in odtranjevati polomljena drevesa in drugo rastlinje. V Strunjanu je voda zalila poleg objektov tudi cesto, od koder smo vodo prečrpali in postavili pregrado s protipoplavnimi vrečami.

požar kamjona

Požar tovornega vozila

Obveščeni smo bili, da gori tovorno vozilo. Vozilu, ki je prevažalo sojo je zagorela kabina vozila in del tovora. Požar smo pogasili z vodo in peno. Vozniku, ki se je nadihal strupenih dimnih plinov, smo nudili kisik. Del ekipe je nato ostal na kraju, kjer smo cestišče sprali z vodo, izvajali gasilski stražo in pomagali vlečni službi pri premiku vozila.

pozar ob železnici

Več hkratnih požarov ob železniški progi

Občan nas je obvestil, da na različnih lokacijah ob železniški progi pod Kraškim robom, vidi 4 hkratne požare. Požare, ki je zanetil vlak, smo gasili cca. 10 ur s pomočjo prostovoljnih gasilskih društev PGD Dol, PGD Dekani, PGD Gradin, PGD Pobegi-Čežarji, PGD Movraž in PGD Osp.

Na območju Bezovice je zgorelo 4000m2 grmičevja, od tega 40 oljčnih dreves in 60 vinskih trt. Za gašenje je bilo porabljeno 3500 litrov vode. Na območju Podpeči je zgorelo 2500m2 grmičevja in trave, porabljeno je bilo 2500 litrov vode. Na območju Žganov je zgorelo 35000m2 grmičevja in trave, za gašenje je bilo porabljenih 18000 litrov vode. Po končanem gašenju smo na požarišče poslali požarno stražo, ki je nadzirala linjo požara.

1

kraški rob

Tri dni gašenja požara na kraškem robu

Požar, ki je trajal od 7.8. do 10.8.2016 je bil po zahtevnosti del eden najtežjih do sedaj. Nekaj analitičnih podatkov:

 • Požar je nastal in se kasneje širil na relaciji železniške proge med Črnotičami in Dolom. Lokacije in okolice požara so pretežno poraščene z iglastim gozdom, listnatim gozdom, podrastja in travnate površine. Požar je bil lociran na približno 20. lokacijah.
 • Vremenski pogoji za gorenje so bili idealni.
 • Pogorelo je 459 ha gozda in drugih površin.
 • Po prvih ocenah je iz nastale situacije mogoče sklepati, da je požar nastal zaradi iskrenja vlaka železniškega vagona. Po pričevanju prijaviteljev požara so iskre vlaka zanetile več požarov ob železniški progi vse od vasi Črnotiče do vasi Dol pri Hrastovljah.
 • Ogrožena ni bila samo površina omenjene oklice v naravnem okolju, temveč življenja krajanov, živali, objektov in prometnih sredstev, katera so bila v neposredni okolici.
 • Zaradi obsežne in težko dostopne intervencije je prišlo do poškodbe dveh gasilcev, zaradi samega požara je nastala tudi velika škoda na opremi in tehniki.
 • Požar je zajel površino, ki je približno 19% poraščena z iglastim gozdom in 24% z listnatim gozdom, ostalih 57% pa je poraščeno z podrastjem in travniki.
 • Enote, ki so poleg GB Koper sodelovale na intervenciji:
  • OGZ Koper
  • GZ Izola
  • GZ Piran
  • KGZ Sežana
  • GZ Ilirska Bistrica
  • GZ Postojna
  • ZGRS Sežana
  • PGD iz regij (Severno Primorska, Notranjska, Ljubljanska I in Ljubljanska II)
  • GZ Slovenije
  • Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK in OŠCZ Kozina
  • CZ Mestne občine Koper
  • Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Sežana
  • Policijska uprava Koper
  • Slovenska vojska, 15 helikopterski bataljon
  • ReCO Koper
  • ReCO Postojna
  • CORS
  • URSZR izpostava Koper
  • URSZR, poveljnik CZRS
  • Rižanski vodovod Koper
  • Obalni letalski center Portorož
 • Na samem požaru je bila oskrba z vodo nemotena, saj je bilo na samem požarišču in okolici na razpolago več talnih ter nadtalnih hidrantov. Hidrantno omrežje je zagotavljalo zadostno količino pretoka vode ter pritiska. Za potrebe intervencije se je porabilo okoli 2.000.000 litrov vode.
 • Zaradi obsega požara se je v nedeljo 7.8.2016 postavilo dva helidroma in sicer enega v vasi Dol ter drugega na letališču pri Črnotičah. Ob potrditvi, da na lokacijo požara prihaja tudi Pilatus PC-6 se je vzpostavilo oskrbovanje letala na Aerodromu Portorož. V ponedeljek 8.8.2016 se je helidrom iz Dola zaradi pogasitve glavnine požarov v smeri proti vasi Dol helidrom prestavilo na travnik v bližini štabnega mesta, helidrom na letališču Črnotiče ostane na isti lokaciji.
 • Večkrat so bile izrečene pohvale vsem udeležencem za dobro izpeljano intervencijo in zahvale krajanom za pomoč.
 • Izpostavljena je bila ogroženost vodnega vira na tem območju.
 • Čimprej pristopiti k rešitvi izgradnje požarnih zidov in izvedbi drugih ukrepov za zmanjšanje požarne ogroženosti.
prah sodišče

Beli prah na sodišču Koper

OKC nas je obvestil, da se na Koprskem sodišču pri varnostniku nahaja pošiljka z neznanim belim prahom. V objektu smo ločili v karanteno 11 oseb, izklopili ventilacijo, zaprli okna in območje kraja zavarovali. Pripravili smo se za vstop v prostor in opremo za dekontaminacijo. V sam prostor so z dihalnimi aparati in plinotesno obleko vstopili operativci NUS-a, ki so snov premestili v zaboj ter predali delavcem Veterinarske fakultete v Ljubljani. Kasneje se je izkazalo, da ni šlo za nevarno snov.

zagorel avtobus

Na cesti proti Pučam je zgorel avtobus

Okoli 10:30 smo prejeli obvestilo, da je na cesti med Šmarjami in Pučami avtobus in da se iz njega dimi. Po prihodu na lokacijo smo videli, da so plameni zajeli že cel avtobus. Potniki avtobusa so pred tem že zapustili vozilo. Požar smo pogasili z vodo. Nastala je velika gmotna škoda saj je večji del avtobusa pogorel in je vozilo v celoti neuporabno.

uhajanje plina

Preprečili uhajanje plina iz jeklenk

Dobili smo sporočilo, da iz stanovanjske hiše v Semedeli zavdarja po plinu. Na samem kraju je bilo ugotovljeno, da je lastnik enega od stanovanj v svojem stanovanju odvil ventila dveh kuhinjskih jeklenk. V več nadstropno hišo smo nasilno vstopili preko garažnih vrat, odklopili električni tok na varovalkah, zaprli ventila na jeklenkah in odnesli iz poslopja osebo, za katero je bilo ugotovljeno, da je poskušala storiti samoumor. Evakuirali smo pet stanovalcev in objekt v celoti prezračili. Nadaljne aktivnosti je prevzela policija.

zagorel avtobus

V Semedeli zagorel avtobus

Javljeno nam je bilo, da se na avtobusni postaji v Semedeli kadi iz parkiranega avtobusa. Ko smo prišli na kraj dogodka, so plameni v celoti zajeli avtobus in protihrupno zaščitno ograjo. Pričeli smo z gašenjem a kmalu je prišlo še do eksplozije rezervoarja goriva. Požar smo pogasili s penilom. Po končanem gašenju smo sanirali cestišče in v Badaševico postavili dve vpojni baraži za preprečitev iztekanje penila in naftnih derivatov vanjo. Sanacijo Badaševice je prevzelo podjetje Drava.

Več: Primorske novice