V Odloku o ustanovitvi zavoda so določene dejavnosti, katere v celoti povzema tudi statut zavoda, in sicer:

 • gašenje in omejevanje širjenja požarov,
 • reševanje ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih nesrečah,
 • požarno preventivna dejavnost,
 • zagotavljanje ustrezne stalne strokovne in kondicijske usposobljenosti svojih delavcev,
 • opravljanje zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja na morju,
 • opravljanje drugih del in nalog, ki so povezane z gasilsko dejavnostjo,
 • vzdrževanje svojih objektov in opreme,
 • izdelava opreme za lastne potrebe in potrebe drugih uporabnikov,
 • omejevanje škode ob ekoloških nesrečah,
 • tehnična pomoč ob nezgodah,
 • strokovno požarno-varstveno izobraževanje zainteresiranih subjektov,
 • svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja,
 • opravljanje preventivnih pregledov v bivalnem, naravnem ali delovnem okolju

gasilci koper naloge 2

gasilci koper naloge