KLIC V SILI - 112

 

Na številko 112 oziroma Regijski center za obveščanje (ReCO) smo dolžni obveščat vse nevarne dogodke ter nesreče in poškodbe ljudi oziroma takrat, ko želimo priklicat nujno medicinsko pomoč ali službe zaščite in reševanja kot so gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači idr.

Ko kličete na številko 112 posredujte sledeče podatke:

 • ime in priimek oziroma se predstavite,
 • čim bolj natančno opišite KAJ se je zgodilo in
  • obseg in posebnost požara (npr. gori avto v podzemni garaži, gori kuhinja v 3. nadstropju),
  • število poškodovanih ali pogrešanih oseb ipd.
 • KJE se je zgodilo (ulica in hišna št., kraj oz. naselje, občina, omenite morebitni bližnji znan objekt npr. v bližini banke, zdravstvenega doma, pekarne ipd.)

Vseskozi poskušajte ostati mirni in pozorni v kolikor želi dispečer kakšno dodatno pojasnilo o dogodku oziroma vam  posreduje kakšna dodatna navodila.

Pričakajte gasilce na bližnjem križišču ali ob hiši ter jih usmerite na točno lokacijo požara.

Še pred prihodom gasilcev po potrebi umaknite parkirana vozila, odprite vhodna vrata ali rampo ter tako ustrezno sprostite dovozno oziroma dostopno pot. 

Po prihodu se poskušajte povezati  z vodjo intervencije v kolikor bo potreboval natančnejše podatke o dogodku ali objektu (npr. kje naj bi se nahajala pogrešana oseba, kje je najbližji vhod v goreč prostor, kje je glavno električno stikalo, plinska požarna pipa, hidrant ipd.)

 

 

PRIJAVA KURJENJA NA PROSTEM

 

V primeru kurjenja na prostem je obvezna prijava na tel. 112 ali 05 663 28 30 (GB Koper).

Obvezna prijava kurjenja obsega podatke o:

 • prijavitelju (ime in priimek, naslov ter dosegljiva telefonska številka) ter
 • lokaciji in času kurjenja.

 

Prijava kurjenja na območju Mestne občine Koper

V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.

Prijava kurjenja na območju Občine Izola

 • od ponedeljka do četrtka ter v soboto ves dan oz. začenši od sončnega vzhoda pa do sončnega zahoda
 • ob petkih popoldan, začenši od 14. ure pa do sončnega zahoda,
 • v nedeljo dopoldan, začenši od sončnega vzhoda pa do poldneva.

Prijava kurjenja na območju Občine Piran

V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje z odprtim ognjem vsak dan med 8. in 18. uro.

 

Kuriti ne smemo v bližini gozda, v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti, v bližini strnjenega naselja, prometne ceste ter ob močnem vetru.

Vsakdo, ki kuri v naravnem okolju je odgovoren za ustrezno ureditev kurišča.

Podrobnejše zahteve in navodila za primer kurjenja v naravnem okolju so navedena v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS št. 20/2014)

 

 

POŽARNA VARNOST V GOSPODINJSTVU

 

Nevarnost požara v kurilnici

Kurilnica je požarno najbolj ogrožen prostor v hiši, zato naj bo urejena in naj ne bo priročno skladišče različnih gorljivih materialov.

Priporočljivo je, da ima kurilnica požarno odporne stene in kovinska požarno odporna vrata, ki zdržijo vsaj 2 uri razvitega požara.

Peč pravilno uporabljajte in redno vzdržujte, in sicer v skladu z navodili proizvajalca.

Poskrbite za predpisan redni pregled oziroma ustrezno vzdrževanje dimnika in zračnikov.

Pomembno je, da se zagotovi ustrezne odmike gorljivih materialov od dimnika in s tem prepreči morebiten vžig le teh oziroma širjenje požara po prostoru.

 

Hramba kurilnega olja

Največja količina hrambe kurilnega olja za ogrevanje stanovanja je 2000 litrov.

Pomembno je, da je rezervoar redno vzdrževan in pregledan, da ne pride do poškodb in posledično do razlitja kurilnega olja.

Priporočljivo je tudi, da je rezervoar nameščen na za olje nepropustni podlagi z visokim pragom ali pa v dovolj velikem koritu oziroma bazenu, da ne pride do razlitja iz prostora.

 

Nevarnost požara v kleteh/na podstrešjih

Ne shranjujte odvečne krame oziroma večjih količin gorljivih materialov (npr. pohištvo, oblačila, igrače, časopis ipd.) ter skrbite za redno in sprotno čiščenje prostorov. Poskrbite, da bodo vsa območja podstrešja ali kleti dostopna in naj ne bodo založena.

Pomembno je, da v omenjenih prostorih NE shranjujte lahko vnetljivih snovi (barve, laki, plin ipd.).

 

Kamin in druge peči v bivalnem prostoru

Večina peči v bivalnih prostorih potrebuje za gorenje kisik iz prostora, zato poskrbite da so ti prostori dovolj veliki in pogosto zračni. V nasprotnem primeru, zaradi pomanjkanja kisika v prostoru lahko prične nastajat zelo strupen ogljikov monoksid (CO).

Peči z odprtim kuriščem morajo imeti varnostno območje pred kuriščem, narejeno iz požarno odpornega materiala ter jih med kurjenjem ne smemo pustiti brez nadzora, zato je bolj varno zaprto kurišče, ker preprečuje letenje isker v prostor.

Redno vzdržujte in čistite peči v skladu z navodili proizvajalca ter si v prostoru namestite senzor CO.

V bivalnem prostoru lahko hranite do 50 litrov kurilnega olja v posameznih posodah, ki ne smejo biti večje od 25 litrov in jih ne smete hranite v bližini peči.

 

Nevarnost požara v kuhinji

Največkrat je za požar v kuhinji vzrok pregreto olje na štedilniku, saj ima olje relativno nizko temperaturo vžiga. Požar se nato lahko razširi na kuhinjsko napo oziroma viseče kuhinjske omarice, kar lahko posledično povzroči veliko materialno škodo.

Pomembno je, da ste pri delu v kuhinji zmeraj prisotni oziroma da imate stvari pod nadzorom.

Redno menjavajte filter kuhinjske nape, ker zamaščen filter lahko bistveno vpliva na razvoj požara.

Kuhinjskih krp, gorljivih podstavkov in prijemalk NE dajajte v bližino kuhalnih plošč in gorilnikov saj se lahko vnamejo.

 

Nevarnost požara v garaži/priročni delavnici

Ustrezno hranite zgolj manjše količine lahko vnetljivih snovi (barve, laki, razredčila ipd.).

Dosledno upoštevajte prepoved kajenja in uporabe odprtega ognja v neposredni bližini vnetljivih snovi ter pomembno je tudi da je prostor dobro prezračevan.

Pri delu, kot je varjenje, rezanje ipd. upoštevajte vsa varnostna navodila, da ne pride do požara.

Pred pričetkom vročih del odstranite vse gorljive materiale iz delovnega območja ter naj se po koncu dela opravi večkratni pregled tudi 2-3 ure po koncu dela.

Priporočamo, da imate na lahko dostopnem mestu nameščen gasilni aparat.

 

Nevarnost eksplozije in požara zaradi uhajanja plina

V skladu z navodili pri menjavi jeklenke redno menjavajte cev, regulator tlaka in tesnila. Tesnitev spoja preizkusite z milnico in NIKOLI z vžigalnikom.

Za vsa druga dela pokličite pooblaščenega serviserja.

Hranite lahko največ 3 plinske jeklenke po 10 kg in jih NE hranite v kleteh ali podzemnih garažah.

 

Nevarnost požara zaradi kajenja

Veliko ljudi je že izgubilo življenje, ker so zaspali s prižgano cigareto.

Priporočamo, da NE kadite v prostorih z veliko gorljivimi materiali (npr. spalnica, dnevna soba ipd.) in v prostorih z lahko vnetljivimi snovmi (npr. garaža ali priročna delavnica).

Priporočamo, da vedno kadite na prostem.

 

Nevarnost požara zaradi elektronskih aparatov (TV sprejemnik, računalnik ipd.)

Elektronski aparati med delovanjem oddajajo toplot, zato potrebujejo dovolj prostora za prezračevanje.  V kolikor so takšne naprave nameščene v omarah je potrebno zagotoviti dovolj prostora za prezračevanje, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti na vrhu in ob straneh vsaj 10 cm odmika.

Večje količine prahu na in v aparatu lahko preprečuje odvajanje toplote, kar lahko povzroči požar.

Popravila in kakršnokoli odpiranje aparatov naj opravlja zgolj pooblaščeni serviser.

V času nevihte z grmenjem izključite aparat iz omrežja ter nikoli NE polivajte aparatov z vodo.

 

Nevarnost požara zaradi gospodinjskih in grelnih aparatov

Ne uporabljajte raznih adapterjev za električni priklop, ker so pogosti vzrok požarov zaradi pregretja.

Vzrok za požar so pogosto tudi pregrevanje električnih komponent, zato uporabljajte aparate vedno

pod nadzorom, kar pomeni da napravo ne uporabljajte, ko vas ni doma in ponoči ko spite.

Posebej pazljivi bodite z uporabo toplotnih grelcev (likalniki, kaloriferji ipd.), zato nikoli ne puščajte grelne površine zraven gorljivih predmetov.

 

Dimni javljalnik

V primeru požara v stanovanju je pomembno, da ga pravočasno odkrijemo.

Dimni javljalniki so izdelani posebej za gospodinjstva in nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost požara, kar je pomembno predvsem v nočnem času ko spimo.

Naprave delujejo individualno in jih lahko namestite v spalnico, otroško sobo, hodnik ali na stopnišče.

Niso pa primerni za kuhinje ali kopalnice, kjer lahko zaradi pare prihaja do pogostih lažnih alarmov.

Naprava ima tipko za testiranje baterije in alarma. Priporočljivo je testirati napravo enkrat tedensko.

 

Javljalnik ogljikovega monoksida

Priporočljivo je, da imamo omenjeni javljalnik v vseh prostorih, kjer imamo peč, ki za gorenje uporablja zraka iz prostora. V takšnih primerih lahko iz različnih vzrokov prične nastajat strupen ogljikov monoksid. Posebnost monoksida je, da je plin brez barve, vonja in okusa in ga je zato nemogoče zaznati. Opozorijo nas šele simptomi kot je glavobol, vrtoglavica, siljenje na bruhanje.

Zato je toliko bolj pomembno, da imamo nameščen detektor, ki nas še pravočasno opozori na prisotnost povečane koncentracije ogljikovega monoksida.

V primeru zaznavanja prisotnosti monoksida je potrebno takoj ustaviti peč, odpreti okna in zapustiti  prostore. Priporočljivo je tudi, da obiščemo zdravnika.

Naprava ima tipko za testiranje baterije in alarma. Priporočljivo je testirati napravo enkrat tedensko.

 

 

POŽARNA VARNOST PRI KURJENJU NA PROSTEM

 

V primeru kurjenja na prostem je potrebno upoštevati navodila o ustreznem času, kraju in drugih pogojih kurjenja.

Kuriti ne smemo v bližini gozda, v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti, v bližini strnjenega naselja, prometne ceste ter ob močnem vetru.

Pred pričetkom kurjenja je potrebno ustrezno urediti kurišče, ki mora biti obdano z negorljivim materialom ter v okolici očiščeno gorljivega materiala. Kurišče je potrebno ves čas nadzirat ter ga po koncu kurjenja zasuti z negorljivim materialom.

Ne uporabljajte vnetljivih tekočin za vžig kot npr. bencin, nafta ter ne kurite materialov, ki sproščajo strupen in gost črn dim kot npr. gume, el. kable ipd.

Priporočamo, da imate v neposredni bližini gasilni aparat (S-6), vedro vode ali vrtno cev za primer  gašenja začetnega požara.

V kolikor gre za večje kurišče ali kres na javnem mestu s prisotnim večjim številom ljudi, mora biti organizirana gasilska požarna straža.

Vsakdo, ki kuri v naravnem okolju je odgovoren za ustrezno ureditev kurišča.

Podrobnejše zahteve in navodila za primer kurjenja v naravnem okolju so navedena v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS št. 20/2014)

 

 

POŽARNA VARNOST MED BOŽIČNO-NOVOLETNIMI PRAZNIKI

 

Okrasne lučke, svečke in adventni venček kupujte zgolj pri preverjenih trgovcih, ki  vam lahko posredujejo tudi ustrezno dokumentacijo o zagotovljeni varnosti izdelka.

Svečke na adventnih venčkih naj bodo položene na ravno in trdno podlago, obdane pa naj bodo z negorljivim materialom in nikoli ne pustite da zgorijo do konca.

Posebej pozorni bodite pri uporabi naravne jelke, ker se hitro suši in se tako povečuje vnetljivost, zato naj ima jelka zmeraj dovolj vode in obtežen podstavek, sicer pa priporočamo nakup umetne jelke iz težko gorljivega materiala.

Svečk na jelki nikoli NE prižigajte, jelke in adventnih venčkov pa NE postavljajte v neposredno bližino zaves oziroma drugih gorljivih predmetov.

Okrasne lučke in svečke uporabljajte zgolj pod nadzorom oziroma ko ste doma in jih ugasnite, ko vas ni oziroma ponoči ko spite.

 

 

POŽARNA VARNOST PRI UPORABI PIROTEHNIKE

 

Pirotehnika vsebuje eksploziv in gorljive snovi, zato je njena uporaba tvegana za poškodbe in požar. Za varno uporabo uporabljajte pirotehniko v skladu z navodili in upoštevajte starostno omejitev.

Pri uporabi raket naj bo podstavek pritrjen oziroma obtežen, da raketa ne spremeni predvidene smeri.

Raket ali baterij NE uporabljajte pod nadstreškom ali v strnjenih naseljih.

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAGORI OLJE ALI MAST V POSODI NA ŠTEDILNIKU?

 

Izklopite štedilnik oziroma grelno površino.
Gorečo posodo pokrijete s pokrovko, mokro krpo ali požarno odejo.
V kolikor imate doma gasilnik (požarni razred F), ga lahko uporabite.

POZOR!
Ne gasite z vodo!
Ne prenašajte goreče posode!
Če požara ne uspete pogasiti, takoj pokličete gasilce na telefonsko številko 112.

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAGORIJO SAJE V DIMNIKU?

 

Nemudoma pokličite gasilce na telefonsko številko 112.
Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika.
Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim.
O požaru obvestite vse stanovalce.
Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov, da bodo lahko nadzirali požar do pogasitve oziroma do konca izgorevanja saj.

POZOR!
Ne vlivajte vode v dimnik!
Ne odpirajte dimniških vrat!
Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik!

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAGORI TELEVIZOR, PRALNI STROJ, GOSPODINJSKI APARAT IPD.?

 

Odklopite napravo iz električnega omrežja.
Gasite z gasilnikom (CO2 ali gasilni prah ABC).
Pokličete gasilce na telefonsko številko 112.

POZOR!
Če ste gorečo napravo popolnoma odklopili iz omrežja (glavno stikalo, varovalka) in ni druge možnosti, lahko gasite tudi z vodo, saj s tem preprečimo razširitev požara po stanovanju!

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU?

 

Takoj ugasnite plamen, odprite okna in vrata ter napravite prepih.
Poskušajte ugotoviti od kod uhaja plin in ga zaprite.
Električni tok odklopite le v primeru, če je stikalo izven prostora, kjer uhaja plin.
Pokličite Regijski center za obveščanje na telefonu 112 in obvestite sosede.
POZOR!
Ne uporabljajte odprtega ognja!
Ne prižigajte luči in preprečite uporabo električnega zvonca!

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAGORI POD POKROVOM MOTORJA ALI V VOZILU?

 

Ustavite vozilo ob robu vozišča ter ugasnite motor.
Potniki naj takoj zapustijo vozilo.
Pokrov motorja odprite le, če imate pripravljeno gasilno sredstvo (svetujemo 2-kilogramski gasilnik z gasilnim prahom ABC).
Gasite tako, da nekoliko odprete pokrov motorja in usmerite curek gasilnega sredstva na motor, nato pokrov zaprite in nekoliko počakajte.
Če vam prvič ni uspelo, postopek ponovite.
Če ste neuspešni ali se požar hitro širi, nemudoma pokličite gasilce na telefonsko številko 112.

POZOR!
Strah pred eksplozijo vozila je popolnoma odveč (to vidimo le v zrežiranih filmih)!
Če nimate s čim gasiti, ne odpirajte pokrova ali vrat vozila!
Vsak smrad po dimu v vozilu je znak, da je nekaj narobe, zato takoj preverite kaj!

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAGORI OBLEKA NA ČLOVEKU?

 

Takoj pričnite gasiti s prekrivanjem gorečih delov obleke (dušenje požara).
Uporabite lahko: odejo, kos oblačila, prt in podobno.
Najprej zaščitite in gasite pri glavi goreče osebe.
Sami se lahko pogasite z valjanjem po tleh, snegu in podobno.

POZOR!
V skrajnem primeru lahko gasite tudi z gasilnikom, vendar z razdalje najmanj 1 meter.

 

 

KAJ STORITI, ČE ZAGORI V STANOVANJU IN SAMI NE MOREMO POGASITI?

 

Vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto.
Za seboj zaprite okna in vrata.
Umaknite posode s plinom ali gorivom.
Pokličite gasilce na telefonsko številko 112.
Omogočite dostop gasilski enoti in ji posredujemo informacije o požaru.

POZOR!
Ne tavajte po dimu samo zaradi reševanja materialnih dobrin!
Poskrbite, da bodo gasilci našli pot do vaše hiše in jih usmerjajte. Sodelujte z vodjo intervencije, saj vi najbolje poznate prostore in okolico!

 

 

KAKO PRAVILNO UPORABIMO GASILNIK?

 

Gasilniki, so namenjeni za gašenje začetnih in manjših požarov. Glede na vrsto gasilnega sredstva, s katerim so napolnjeni, jih razvrščamo v več skupin, najpogostejša pa sta gasilnika s prahom (oznaka S) in ogljikovim dioksidom – CO2.

Na vsakem gasilniku se nahajajo navodila za uporabo, vendar pa je branje le-teh tik pred uporabo nemogoče! Preberite si jih sedaj, da potem ne bo prepozno!

 

Ročni gasilniki s prahom - S
Največkrat se boste srečali z gasilniki na prah, in sicer 6 ali 9kg. Z njimi lahko gasimo požare vrste ABC, kar pomeni, da lahko gasimo požare trdnih snovi (A), vnetljivih tekočin (B) in gorljivih plinov (C). Če je le možno, požare električnih naprav gasimo z gasilnikom z CO2, ker s tem zmanjšamo škodo, ki nastane ob gašenju zaradi gasilnega prahu.

Navodila za uporabo gasilnika, ki ni pod stalnim tlakom:
1. Izvleci varovalko
2. Primi ročnik in potisni ročico na glavi aparata
3. stisni ročnik aparat

Novejši gasilniki so pod stalnim tlakom in brez ročnika. Spoznamo jih po manometru, ki je nameščen ob ročici, katerega kazalec se mora nahajat na zelenem območju.

Navodila za uporabo gasilnika pod stalnim tlakom so precej enostavna:
1. Izvleci varovalko
2. Šobo usmeri v žarišče požara in pritisni ročico

 

Ročni gasilniki z ogljikovim dioksidom – CO2
Ročni gasilniki z ogljikovim dioksidom so namenjeni za gašenje električnih naprav nizke in visoke napetosti, električnih inštalacij, elektronskih naprav, telefonskih, radijskih in televizijskih naprav, dragocenosti, prehrambenih izdelkov, manjših količin vnetljivih tekočin in plinov, pa tudi začetnih požarov trdnih snovi. Ti gasilniki niso najbolj primerni za gašenje požarov na prostem.

Navodila za uporabo gasilnika z ogljikovim dioksidom – CO2:
1. Sprostimo gumijasto cev.
2. Izvlečemo varovalko.
3. Ventil na gasilniku obrnemo v levo do konca, pri aparatu z vzvodom pa le-tega pritisnemo navzdol.
4. Curek naravnamo naravnost v podnožje plamena.

 

 

KATERI GASILNIK JE NAJPRIMERNEJŠI?

 

• v vozilu: vsaj 2 kg (gasilni prah)
• stanovanjska hiša – vsaj 6 kg (gasilni prah)
• gospodarsko poslopje – vsaj 9 kg, ali 2 x 6 kg (gasilni prah)
• vikend – 6 kg (gasilni prah)
• kurilnica, garaža ali manjša delavnica – 6 kg ali še bolje 9 kg (gasilni prah)

Uporaben je lahko tudi gasilni sprej ali požarna odeja.

Gasilnike je potrebno pregledovati vsaj enkrat v 24-ih mesecih. In ne pozabite – gasilnik, vreden le nekaj deset evrov, vam lahko reši nekaj deset tisoč evrov vredno premoženje ali celo najdragocenejše – človeško življenje.

Podrobnejše zahteve in navodila pri izbiri in namestitvi gasilnika so navedena v Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS št. 67/2005)

V kolikor potrebujete strokovno pomoč pri izbiri ustreznega gasilnika vam lahko svetujemo.

 

 

ZAKAJ RECIKLIRATI ODPADKE?

 

RECIKLIRANJE je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi v proizvodnem procesu.

NAMEN recikliranja je zmanjšanje trošenja potencialno uporabnih snovi, zmanjšanje porabe svežih surovin in energije ter preprečevanja onesnaženja zraka, vode in zemlje. Z reciklažo se zmanjšuje tudi izpuste toplogrednih plinov.

Recikliramo lahko:

STEKLO:

Reciklaža stekla je proces obračanja odpadlega stekla v uporabne izdelke. Steklo je idealen material za recikliranje, ker se neskončno lahko uporablja za recikliranje. Uporaba recikliranega stekla pomaga varčevati z energijo. Pomaga pri izdelavi opeke, keramične proizvodnje, pomaga ohranjati surovine, zmanjša količino odpadkov, ki je poslana na smetišče.
Tako prihranimo energijo in kremenčev pesek. Vsaka tona odpadnega stekla reši oz. prihrani 315 dodatnih kilogramov ogljikovega dioksida, ki se sprošča v ozračje med izdelavo stekla.
Ponovna uporaba steklenic se uporablja v številnih evropskih državah, Kanadi, na Danskem se 98 % steklenic lahko ponovno napolnijo in vrnejo potrošnikom.

PLASTIKA:

Iz plastike naredijo plastiko nižje kakovosti za industrijsko uporabo. Tako prihranimo nafto.
Plastika je trpežna in kemično inertna, zato se razgrajuje zelo počasi. Odpadna plastika tako predstavlja velik delež odpadkov, ki jih producira človeštvo.

Plastični predmeti, odvrženi v naravi, zaradi stabilnosti predstavljajo grožnjo naravnemu okolju. Znanih je več primerov, ko so v prebavilu naplavljenih trupel morskih živali ali ptic našli kose plastike, ki so verjetno pripomogli k smrti. Zato raziskujejo biorazgradljivo plastiko, ki razpade ob delovanju UV žarkov, mikroorganizmov, vode ali drugih dejavnikov okolja.

PAPIR:
Recikliranje papirja je zbiranje in predelava odpadnega papirja v izdelavo novega papirja. Poraba energije v proizvodnji recikliranega papirja je veliko nižja (dobra tretjina), kot proizvodnja novega papirja iz lesa (primarnih vlaken). Papirne odpadke namakajo, da se očistijo. Iz ocenjenih ostankov izdelajo karton ali papir nižje kakovosti.

 

 

KAJ STORITI, KO SE RAZBIJE 'VARČNA' ŽARNICA?

 

 • Odpreti okno in zapustiti sobo. Prezračevati sobo 15 minut.
 • Zberite ostanke steklenih žarnic s pomočjo trdega, kompaktnega papirja ali lepenke (ne z golimi rokami, ker živo srebro z lahkoto prodre skozi kožo)
 • Uporabite lepilni trak za zbiranje majhnih drobcev žarnice
 • Pod obrišite z vlažno papirnato brisačo ali krpo iz blaga in jo po uporabi zavrzite.
 • Če se preostali razbiti ostanki posesajo, potem vrečko sesalca po čiščenju zavrzite.
 • Vse predmete, ki se uporabljajo za čiščenje in vrečko sesalca je treba vreči v plastično vrečko, ki jo je potrebno dobro zapreti.
 • Oblačil in perila, na katerih so delci razbite žarnice, se ne sme več uporabljati, ampak jih je treba zavreči zapakirane v PVC vrečko.

 

 

DEPONIRANJE STARIH BATERIJ

 

Stare in porabljene baterije (akumulatorje) ne bi smeli mešati z ostalimi komunalnimi odpadki, saj vsebujejo nevarne snovi, ki onesnažujejo okolje in škodujejo zdravju ljudi. Od vseh prodajalcev baterij oz. akumulatorjev se zahteva, da potrošnikom zagotovijo vračanje odpadnih baterij in avtomobilskih akumulatorjev na kraj nakupa.

Prav tako se zahteva od maloprodajnih trgovin, da sprejemajo porabljana baterije. Uporabljene baterije in avtomobilske akomulatorje je potrebno odložiti v posebno posodo za zbiranje tovrstnih odpadkov.