Javni zavod Gasilska brigada Koper kot poklicna gasilska enota VII. kategorije zagotavlja javno gasilsko službo na območju Mestne občine Koper, pogodbeno pa tudi v občinah Izola, Piran in Ankaran.

Hkrati je zavod z uredbo vlade določen za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah na širšem območju slovenske Istre, določenih nalog zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena.

Tukaj sta v PDF obliki objavljena STATUT in ODLOK O USTANOVITVI zavoda.

Spodaj si lahko pogledate kratko predstavitev Gasilske brigade Koper, ki je nastala leta 2019 ob 70. obletnici začetka poklicnega gasilstva na obali.

gasilci koper predstavitev

gasilci koper predstavitev 2