Občan kuril kres iz nevarnih odpadkov

Na kresno noč smo dobili obvestilo očividca o širjenju črnega gostega dima v bližini tovarne Kemiplas na Bivju. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da je občan zakuril velik kup odpadnega materjala (pnevmatike, izolacija, odpadna olja, embalaža, žimnice, steklena volna…), kar je sicer PREPOVEDANO ZARADI IZPUSTOV strupenih plinov v okolje. Požara sami sprva nismo uspeli pogasiti zaradi prevelike količine gorljivih materjalov. Pomagal nam je obrtnik s kopačem, ki na kraju odpadke premetaval, mi pa smo sproti gasili s peno.

deževje

Deževje povročalo veliko nevšečnosti

Danes so strele in deževje povzročile vrsto nevšečnosti, zato smo morali med dnevom večkrat posredovati. Preprečili smo nadaljne zamakanje vode v gostinski objekt, na župnišču smo sanirali porušen dimnik od udarca strele, ukrepali smo ob sprožitvi požarnega alarma, odstranjevali nevarnosti s ceste in zavarovali kraje, kjer je deževlje poškodovalo različne objekte.

pozar stanovanja

Požar stanovanja v Izoli

Ponoči, nekaj po 1. uri, je zagorelo v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem objektu v Ulici Bogomira Magajne v Izoli. Pri tem sta se dve osebi nadihali dima. Pomoč so jima nudili reševalci. Gasilci PGE Koper in PGD Izola so požar lokalizirali in pogasili ter opravili meritev prisotnosti ogljikovega monoksida v nadstropjih.

Vsi stanovalci so bili v tem času evakuirani iz objekta. Stanovanje je uničeno, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

pozar jahte

Požar jahte

Ponoči je zagorela 13,5 meterska jahta, ki je bila na kopnem nameščena na nosila. Poleg gašenja goreče jahte s peno, smo z vodo ščitili sosednja plovila. Pristojni v Marini Koper so izvedli baražo zaradi morebitnega izteka penila v morje. Notranjost gorečega plovila je popolnoma pogorela, sosednje plovilo pa delno poškodovano zaradi toplote plamena. Varnostnik v marini je bil zaradi vdihovanja dima odpeljan v bolnišnico.

požar savne

Zagorela savna v stanovanjskem objektu

V večernih urah smo prejeli obvestilo, da je zagorela savna v stanovanjski hiši. Stanovalci so zapustili hišo pred našim prihodom. Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da je zagorela savna v pritličju in ravno tako sosednji prostori. Požar smo pogasili z notranjim napadom, prezračili objekt in iznesli okoli 100 litrov nevarnih snovi (čistil, …), ki so bila udeležena v požaru. Temperatura in dim sta poškodovala celotni objekt. Policija je varovala objekt do jutra, iz tovarne Kemis pa so prišli prevzet nevarne snovi.

poplava strunjan

Poplave zaradi močnih nalivov

Ponoči, ko bilo padavin tudi do 100 l/m2, smo izvedli večje število intervencij. Večnoma je bilo potrebno prečrpavati vodo iz objektov in odtranjevati polomljena drevesa in drugo rastlinje. V Strunjanu je voda zalila poleg objektov tudi cesto, od koder smo vodo prečrpali in postavili pregrado s protipoplavnimi vrečami.

požar kamjona

Požar tovornega vozila

Obveščeni smo bili, da gori tovorno vozilo. Vozilu, ki je prevažalo sojo je zagorela kabina vozila in del tovora. Požar smo pogasili z vodo in peno. Vozniku, ki se je nadihal strupenih dimnih plinov, smo nudili kisik. Del ekipe je nato ostal na kraju, kjer smo cestišče sprali z vodo, izvajali gasilski stražo in pomagali vlečni službi pri premiku vozila.

pozar ob železnici

Več hkratnih požarov ob železniški progi

Občan nas je obvestil, da na različnih lokacijah ob železniški progi pod Kraškim robom, vidi 4 hkratne požare. Požare, ki je zanetil vlak, smo gasili cca. 10 ur s pomočjo prostovoljnih gasilskih društev PGD Dol, PGD Dekani, PGD Gradin, PGD Pobegi-Čežarji, PGD Movraž in PGD Osp.

Na območju Bezovice je zgorelo 4000m2 grmičevja, od tega 40 oljčnih dreves in 60 vinskih trt. Za gašenje je bilo porabljeno 3500 litrov vode. Na območju Podpeči je zgorelo 2500m2 grmičevja in trave, porabljeno je bilo 2500 litrov vode. Na območju Žganov je zgorelo 35000m2 grmičevja in trave, za gašenje je bilo porabljenih 18000 litrov vode. Po končanem gašenju smo na požarišče poslali požarno stražo, ki je nadzirala linjo požara.

1

kraški rob

Tri dni gašenja požara na kraškem robu

Požar, ki je trajal od 7.8. do 10.8.2016 je bil po zahtevnosti del eden najtežjih do sedaj. Nekaj analitičnih podatkov:

 • Požar je nastal in se kasneje širil na relaciji železniške proge med Črnotičami in Dolom. Lokacije in okolice požara so pretežno poraščene z iglastim gozdom, listnatim gozdom, podrastja in travnate površine. Požar je bil lociran na približno 20. lokacijah.
 • Vremenski pogoji za gorenje so bili idealni.
 • Pogorelo je 459 ha gozda in drugih površin.
 • Po prvih ocenah je iz nastale situacije mogoče sklepati, da je požar nastal zaradi iskrenja vlaka železniškega vagona. Po pričevanju prijaviteljev požara so iskre vlaka zanetile več požarov ob železniški progi vse od vasi Črnotiče do vasi Dol pri Hrastovljah.
 • Ogrožena ni bila samo površina omenjene oklice v naravnem okolju, temveč življenja krajanov, živali, objektov in prometnih sredstev, katera so bila v neposredni okolici.
 • Zaradi obsežne in težko dostopne intervencije je prišlo do poškodbe dveh gasilcev, zaradi samega požara je nastala tudi velika škoda na opremi in tehniki.
 • Požar je zajel površino, ki je približno 19% poraščena z iglastim gozdom in 24% z listnatim gozdom, ostalih 57% pa je poraščeno z podrastjem in travniki.
 • Enote, ki so poleg GB Koper sodelovale na intervenciji:
  • OGZ Koper
  • GZ Izola
  • GZ Piran
  • KGZ Sežana
  • GZ Ilirska Bistrica
  • GZ Postojna
  • ZGRS Sežana
  • PGD iz regij (Severno Primorska, Notranjska, Ljubljanska I in Ljubljanska II)
  • GZ Slovenije
  • Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK in OŠCZ Kozina
  • CZ Mestne občine Koper
  • Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Sežana
  • Policijska uprava Koper
  • Slovenska vojska, 15 helikopterski bataljon
  • ReCO Koper
  • ReCO Postojna
  • CORS
  • URSZR izpostava Koper
  • URSZR, poveljnik CZRS
  • Rižanski vodovod Koper
  • Obalni letalski center Portorož
 • Na samem požaru je bila oskrba z vodo nemotena, saj je bilo na samem požarišču in okolici na razpolago več talnih ter nadtalnih hidrantov. Hidrantno omrežje je zagotavljalo zadostno količino pretoka vode ter pritiska. Za potrebe intervencije se je porabilo okoli 2.000.000 litrov vode.
 • Zaradi obsega požara se je v nedeljo 7.8.2016 postavilo dva helidroma in sicer enega v vasi Dol ter drugega na letališču pri Črnotičah. Ob potrditvi, da na lokacijo požara prihaja tudi Pilatus PC-6 se je vzpostavilo oskrbovanje letala na Aerodromu Portorož. V ponedeljek 8.8.2016 se je helidrom iz Dola zaradi pogasitve glavnine požarov v smeri proti vasi Dol helidrom prestavilo na travnik v bližini štabnega mesta, helidrom na letališču Črnotiče ostane na isti lokaciji.
 • Večkrat so bile izrečene pohvale vsem udeležencem za dobro izpeljano intervencijo in zahvale krajanom za pomoč.
 • Izpostavljena je bila ogroženost vodnega vira na tem območju.
 • Čimprej pristopiti k rešitvi izgradnje požarnih zidov in izvedbi drugih ukrepov za zmanjšanje požarne ogroženosti.
prah sodišče

Beli prah na sodišču Koper

OKC nas je obvestil, da se na Koprskem sodišču pri varnostniku nahaja pošiljka z neznanim belim prahom. V objektu smo ločili v karanteno 11 oseb, izklopili ventilacijo, zaprli okna in območje kraja zavarovali. Pripravili smo se za vstop v prostor in opremo za dekontaminacijo. V sam prostor so z dihalnimi aparati in plinotesno obleko vstopili operativci NUS-a, ki so snov premestili v zaboj ter predali delavcem Veterinarske fakultete v Ljubljani. Kasneje se je izkazalo, da ni šlo za nevarno snov.