plinohram

Uhajanje plina iz plinohrama

Intervenirati smo morali zaradi uhajanja plina iz plinohrama pred stanovanjsko hišo v Seči. Zaradi nevihte se je z bližnjega drevesa odlomila večja veja, ki je poškodovala varnostni ventil plinohrama, iz katerga je uhajala plinasta faza propan butana. Takoj smo zavarovali širše območje dogodka in iz bližnjih objektov evakuirali štiri osebe, od tega je bila ena gibalno ovirana. Dve osebi sta zaradi zadrževanja v kontaminiranem območju potrebovali zdravniško pomoč, oskrbljeni sta bili s strani reševalcev. Sledila je kontrolirana izpraznitev plinohrama. Na koncu smo v okolici pregledali vse objekte z eksplozimetrom. Pri pregledu ni bilo zaznati posebnosti.

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *