zbiranje zamaškov

Zbiranje plastičnih zamaškov

V koprski občini so otroci iz vrtcev in šol skupaj z občani, gasilci in ostalimi posamezniki, zbirali plastične zamaške za Jureta Vatovca iz Krnic. V nekaj mesecih se jih je nabralo za 1540 kilogramov. Izkupiček od zbranih zamaškov gre k preureditvi prostorov v njegovem domu, saj je Jure otrok s posebnimi potrebami. Zamaške smo zbirali v prostorih Gasilske brigade v Kopru, kjer so gasilci priskočili na pomoč tistim zbirateljem, kateri niso mogli oddati na zbirnem mestu, zbrana količina zamaškov pa je potem bila odpeljana v predelavo. V Gasilski brigadi se bomo še naprej trudili pomagati z nudenjem prevoza in koordinacije zbiranja zamaškov. Kdor jih ima, jih lahko dostavi k nam, nakar jih bomo predali ljudem, ki so potrebni takšne pomoči.

otvoritev izpostave lucija

Slavnostna otvoritev prenovljenih prostorov

V četrtek, 09. junija 2011, so župan Občine Piran – dr. Peter Bossman, pomočnik direktorja Marine Portorož d.d. – g. Fiorenzo Lupieri in direktor-poveljnik Gasilske brigade Koper – g. VIlij Bržan po krajšem kulturnem programu simbolno prerezali trak in s tem otvorili prenovljene prostore Izpostave Gasilske brigade Koper.

Otvoritev prenovljenih prostorov je za gasilce pomemba zato, ker se jim je s tem zagotovilo funcionalne prostore in ustrezne delovne pogoje.

podpis evropski projekt

Podpis pogodbe – evropski projekt

Marca 2010 smo se skupaj s poklicno gasilsko enoto iz Trsta ob podpori koprske občine in tržaške prefekture prijavili na evropski projekt s področja učinkovitosti nujnega odziva z izboljšanjem pripravljenosti in obveščenosti poklicnih in prostovoljnih enot civilne zaščite.

V mesecu novembru 2010 smo s strani Evropske komisije oz. Direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito prejeli potrditev, da smo bili izbrani za izvedbo projekta, ki smo ga poimenovali ”Friends for emergencies” (Prijatelji za nujne primere). Danes smo tako v ta namen v vladni palači v Trstu ristopili k svečanemu podpisu Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v evropskem projektu.

Glaven cilj projekta je izboljšanje gasilskih veščin in znanj, načina informiranja in obveščanja gasilcev obeh mejnih poklicnih gasilskih enot, tako da je skupno posredovanje obeh možno kadarkoli ob nujnih primerih na območjih, kot so gozdovi, ladje, morje, industrija. Projekt predstavlja nadgradnjo že obstoječega medsebojnega sporazuma, ki se nanaša predvsem na pomoč pri gašenju požarov v obmejnem pasu. Kljub obstoječemu sporazumu se enoti na terenu srečujeta z nekaterimi tehničnimi in komunikacijskimi težavami (nekompatibilnost opreme, možnost izgube radijskega signala v primeru prevelike oddaljenosti od oddajnikov, jezik in sporazumevanje med udeleženci na intervenciji).

Projektne aktivnosti so razporejene na več delov, in sicer:
– naloge vodstva projekta (spremljanje izvajanja aktivnosti, pomoč pri organizaciji aktivnosti, organizacija sestankov, priprava poročil ipd.),
– izvedba usposabljanj (usposabljanje ”vroči trening” za poklicne in prostovoljne gasilce – moduli A, B in C; usposabljanje za reševanje na morju in ladjah, izvedba tečaja italijanskega oziroma slovenskega jezika),
– vzpostavitev boljših radijskih komunikacij na italijanski strani in nabava nekatere opreme (oddajniki, računalniki ipd.),
– izdelava manjkajoče oziroma izboljšava obstoječe kartografije s podatki, ki so lahko v pomoč vodji intervencije,
– izdelava skupne internetne strani in organizacija novinarske konference.

istrski tek

6. Istrski tek poklicnih gasilcev

Dne 16. aprila 2011 je Gasilska brigada Koper organizirala 6. Istrski tek poklicnih gasilcev, ki je potekal v dolini reke Dragonje. Start teka je bil ob 10. uri in je potekal po makadamski cesti v dolžini 8 km z začetkom in koncem pri ‘Obnovljenem mlinu Kodarin’.

Tekmovalo je 51 tekmovalcev, ki so bili iz devetih poklicnih gasilskih enot Slovenije (Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Nova Gorica, Novo mesto, Trbovlje in Sežana), petih poklicnih gasilskih enot iz Hrvaške (Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rijeka in Umag) in poklicne gasilske enote iz Italije (Trst). Tekmovalci so bili razporejeni v štiri starostne skupine.

Zmagovalci po kategorijah:

1. kategorija (starost od 18 do 27 let)
1. mesto: Tomaž DOLAR (Jesenice, 26:48:09)
2. mesto: Rok GRILC (Krško, 27:49:04)
3. mesto: Leo GRBEC (Trst, 28:18:09)

2. kategorija (starost od 28 do 37 let)
1. mesto: Klemen KEJŽAR (Jesenice, 27:30:09)
2. mesto: Claudio ANTONIUTI (Trst, 27:45:03)
3. mesto: Izidor ČOP (Jesenice, 28:44:03)

3. kategorija (starost od 38 do 47 let)
1. mesto: David MAROT (Reka, 27:03:04)
2. mesto: Paolo DEYME (Trst, 29:00:04)
3. mesto: Miroslav ČAVLEK (Mali Lošinj, 32:58:03)

4. kategorija (starost od 48 let dalje)
1. mesto: Miran ŠTULAR (Kranj, 30:24:04)
2. mesto: Jože PLEŠNIK (Celje, 32:53:00)
3. mesto: Walter COLAUTI (Trst, 33:15:04)

Absolutni zmagovalec teka je Tomaž DOLAR iz poklicne gasilske enote Jesenice s časom 26:48:09.

Direktor-poveljnik – Vilij BRŽAN, poveljnik gasilske operative – Denis GLAVINA in vodja gasilske izmene I – Peter OCEPEK so zmagovalcem po posameznih kategorijah podelili medalje, absolutnemu zmagovalcu pa glavno nagrado.

podpis sporazuma

Podpis mednarodnega sporazuma

Danes smo v Pretorski palači podpisali mednarodni sporazum o sodelovanju pri gašenju požarov, reševanju ljudi in premoženja med poklicnimi gasilskimi enotami Koper, Buzet in Umag. Sporazum je nadgradnja že dolgoletnega sodelovanja naše enote s kolegi iz Buzeta in Umaga.

Direktor-poveljnik GB Koper Vilij Bržan, poveljnik JVP Buzet Damir Fabijančič in poveljnik JVP Umag Marino Alessio so s podpisom tega formalno uredili pogoje sodelovanja, zlasti na področju:
– izmenjave izkušenj, izobraževanja in usposabljanja, izvajanja preventivnih dejavnosti,
– medsebojne izmenjave informacij in podatkov, pomembnih za izvajanje gasilske dejavnosti,
– medsebojnega sodelovanja in pomoči pri gasilskih intervencijah, zlasti na obmejnem območju,
– izvajanja skupnih vaj in javnih prireditev prikaza možnosti za ukrepanje,
– sodelovanja na tekmovanjih in pri športnih aktivnosti.

osebnost primorske

Peter Ventin je Osebnost Primorske 2010

Bralci Primorskih novic in poslušalci Radia Koper so za Osebnost Primorske 2010 izbrali našega sodelavca Petra Ventina, ki je ob tej priložnosti povedal:

“To priznanje mi pomeni ogromno. Rad bi se zahvalil vsem skupaj in vsakemu, ki mi je namenil glas na takšen ali drugačen način. S tem ste dokazali oziroma sporočili, da vsi, prostovoljni in poklicni gasilci zaslužimo vaš aplavz. V čast mi je, da lahko nocoj stojim na tem odru in držim v rokah ta sadež. Je za vse slovenske gasilce, ki so pomagali v teh poplavah in neurjih.”
Ob prejetju tega priznanja mu čestitamo vsi njegovi sodelavci, ter se skupaj z njim vsem, ki ste glasovali, zahvaljujemo za vaš glas.

Tukaj lahko preberete članek iz Primorskih novic: “Zlato jabolko je za vse gasilce”