neurje

Nevihtno vreme namesto poletne suše

Letošnji mesec avgust nas je presenetil z nevihto kakor ne pomnemo. V ponedeljek 3.8.2020 je obalo okoli 18:30 ure zajela nevihtna linija, ki se je ustvarjala v okolici Benetk in se na to širila proti notranjosti države. Ob tem so nastajali najmočnejši sunki vetra (okoli 100 km/h), padlo je okoli 35 litrov dežja na kvadratni meter.

Po nekaj minutah smo na Gasilski brigadi Koper začeli dobivati klice o podrtih drevesih, ki so padala na avtomobile ali druge objekte, o odkritih strehah in podrtih dimnikih ter večjem številu poplav objektov in ulic. Poškodovane so bile električne in telefonske napeljave.

Poleg stanovanjskih in poslovnih objektov neurje ni prizaneslo niti Ortopedski bolnišnici Valdoltra kjer je podrto drevje poškodovalo večji del ostrešja, hostlu v Portorožu, kjer je odtrgalo del strešne pločevine, kampu v Izoli ter Ankaranu kjer so drevesa padla na počitniške objekte, šotore in prikolice. K sreči nihče od turistov, ki so takrat letovali v kampih, ni bil poškodovan.

Skupno število intervencij povezanih z neurjem je bilo 138, ob tem je sodelovalo 110 gasilcev Gasilske brigade Koper ter prostovoljnih gasilskih društev iz Obalne gasilske zveze Koper, Gasilske zveze Izola in Pirana. Večino intervencij je vodil Denis Slavec, namestnik vodje izmene na Gasilski brigadi Koper.

 

brana 2

Novo vozilo – Brana 2

Nabavili smo manjše tehnično vozilo, ki je opremljeno z različno specifično tehnično opremo za posredovanje ob različnih tehničnih in drugih intervencijah kot so: odpiranje vrat stanovanj, odpiranje vozil, reševanje iz dvigal, zapiranje iztekanja vode, reševanje s pomočjo vrvne tehnike, črpanje vode, posutje manjših razlitij z absorbentom, reševanje oziroma odstranjevanje živali, tehnične pomoči občanom itd. Na tovrstnih intervencijah posredujemo povprečno 100-krat letno.

 

namirg

Zaključek evropskega mednarodnega projekta NAMIRG

S koncem leta 2019 se zaključuje evropski mednarodni projekt NAMIRG pri katerem sodeluje tudi naša enota.

Kaj je NAMIRG?

Nesreče na morju imajo lahko uničujoče posledice za življenje posadke, potnikov in okolja. To velja predvsem za zaprta morja, kot je Jadransko morje, zlasti na njenem severnem delu (samo 550 km2, ki si jo delijo tri države: Italija, Slovenija in Hrvaška), kjer bi morebitno razlitje nevarnih snovi ali požarov na ladjah zaradi relativne bližine obale lahko povzročilo resne posledice in imelo vpliv, ne samo v morskem okolju, temveč za vse, ki živijo na obalnih območjih. Zaradi tega smo v letu 2017 s poklicnima gasilskima enotama iz Trsta in Rovinja ob podpori pristojnih državnih organov, Mestne občine Koper in Luke Koper, ponovno kandidirali in bili izbrani za sodelovanje v evropskem projektu – program NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), v okviru katerega želimo vzpostaviti skupno enoto za posredovanje ob požarih in drugih izrednih dogodkih na ladjah, ki je za te primere posebej usposobljena in opremljena.

Glavni cilj projekta je razviti učinkovit mehanizem za posredovanje in zagotoviti učinkovit odziv v primeru nezgod na morju, ki temelji na že obstoječih modelih MIRG. V sklopu projekta se izdela operativne taktične postopke, izboljša gasilske veščine in znanja ter način informiranja in obveščanja.

Aktivnosti, ki so bile razporejene čez celo leto so vključevale različna usposabljanja s povdarkom na uposabljanjih vročega treninga, reševanja s pomočjo helikopterja, simulacij požarov na morju in nevarne snovi.

 

luka koper

Reševalna vaja v Luki Koper

V četrtek. 5.12.2019 je skupina za reševanje iz višin in globin izvedla redno mesečno vajo iz reševalne vrvne tehnike. Tokratni izziv je predstavljalo dvigalo v Luki Koper, ki je namenjeno pretovarjanju kontenjerskega tovora iz ladij na kopno. Značilnost te vaje je predstavljala predvsem višina samega dvigala. Vajo smo izvedli skupaj z ekipo poklicnih gasilcev Luke Koper.

 

zaključna vaja

Skupna zaključna vaja

V petek 14.12.2018 je na reki Rižani potekala skupna letna zaključna vaje enote reševalcev na vodi ter enote reševalcev z višin in globin. Cilj vaje je bil ustrezna koordinacija in delo na intervencijah, kjer je potrebno sodelovanje obeh enot. Pripravljena sta bila dva scenarija na različnih lokacijah, kjer smo se usposabljali za primer reševanja ujetih oseb na divjih vodah. Vodji obeh skupin sta ocenila vajo, kot zelo uspešno, tako s stališča strokovnosti, kot s stališča druženja.

phe obala

Skupne vaje z PHE Obala

V zadnjih dneh smo skupaj z PHE Obala izvedli štiri vaje posredovanja ob prometnih nesrečah z namenom izmenjave medsebojnih izkušenj. V vaji je sodelovalo okoli 12 reševalcev in 30 gasilcev.

črnomelj

Odstranjevanje posledic neurja v Črnomlju

Okoli 5:00 ure zjutraj smo se odpravili v občino Črnomelj, kjer smo na več lokacijah pomagali prebivalcem, ki jih je prizadelo nedavno neurje s točo. Poleg poklicnih gasilcev iz Sežani in Kopra se je akcije udeležilo precejšnje število gasilcev iz prostovoljnih gasilskih enot s kraškega, postonjskega, bistrškega in obalnega območja. Skupno se nas je zbralo okoli 100 gasilcev z 24 vozili. Sanirali smo poškodovane strehe, odstranjevali nevarnosti (strešniki, žlebovi, …) in prekrivali uničene strehe, da ne bi nastala dodatna škoda.

 

usposabljanje

Usposabljanje v primeru nesreč na vodi

Štirje gasilci GB Koper so v mesecu maju udeležili enotedenskega programa usposabljanja zaščite in reševanja ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.

Teoretični del usposabljnja je potekal na Igu, praktični pa v Solkanu na reki Soči.

V času usposabljanja so se udeleženci:
– seznanili s pogoji, postopki in načini izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah in drugih nesrečah na vodi
– seznanili s predpisi, ki urejajo področje reševanja iz vode
– naučili osnove plavanja in reševalnega plavanja
– usposobili za pravilno uporabo zaščitne opreme in opreme za reševanje iz vode
– usposobili za varno reševanje iz stoječe in tekoče ter divje vode
– usposobili za nudenje prve pomoči pri reševanju iz vode

kombinirano vozilo

Novo kombinirano vozilo

Novo leto pričenjamo okrepljeni z novim gasilskim kombiniranim vozilom »Brana 4«.

Zamenjalo je staro vozilo, ki nam je zadnjih 20 let nudilo podporo pri zajetnemu številu intervencij, saj kombinirana vozila uporabljamo na veliki večini intervencijah. Staro vozilo smo predali prostovoljnim gasilcem v Novi vasi nad Dragonijo.

Nekaj tehničnih podatkov novega gasilskega vozila GVC 16/25:

 • znamka: Mercedez – Benz, AXOR 1833
 • posadka vozila: 6 + 1
 • skupna teža s posadko: 16.000 kg
 • moč motorja: 210 kW (286 KM)
 • kapaciteta rezervoarja za vodo: 2.500 litrov
 • kapaciteta rezervoarja za penilo: 200 litrov
 • opremljen je z okoli 270 različnimi pripomočki:
  • varovalna oprema za požarne intervencije
  • varovalna oprema za tehnične intervencije
  • oprema za detekcijo
  • oprema za prezračevanje
  • oprema za gašenje
  • ročno orodje
  • hidravljična oprema
  • oprema za stabilizacijo
  • orodja za razrez
  • oprema za vleko
  • oprema in tesnjenje in absorbcijo
  • elektrooprema
  • opozorilna signalizacija
  • prva pomoč
  • razni stroji in naprave
  • ostalo