brana 2

Novo vozilo – Brana 2

Nabavili smo manjše tehnično vozilo, ki je opremljeno z različno specifično tehnično opremo za posredovanje ob različnih tehničnih in drugih intervencijah kot so: odpiranje vrat stanovanj, odpiranje vozil, reševanje iz dvigal, zapiranje iztekanja vode, reševanje s pomočjo vrvne tehnike, črpanje vode, posutje manjših razlitij z absorbentom, reševanje oziroma odstranjevanje živali, tehnične pomoči občanom itd. Na tovrstnih intervencijah posredujemo povprečno 100-krat letno.

 

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *