namirg

Zaključek evropskega mednarodnega projekta NAMIRG

S koncem leta 2019 se zaključuje evropski mednarodni projekt NAMIRG pri katerem sodeluje tudi naša enota.

Kaj je NAMIRG?

Nesreče na morju imajo lahko uničujoče posledice za življenje posadke, potnikov in okolja. To velja predvsem za zaprta morja, kot je Jadransko morje, zlasti na njenem severnem delu (samo 550 km2, ki si jo delijo tri države: Italija, Slovenija in Hrvaška), kjer bi morebitno razlitje nevarnih snovi ali požarov na ladjah zaradi relativne bližine obale lahko povzročilo resne posledice in imelo vpliv, ne samo v morskem okolju, temveč za vse, ki živijo na obalnih območjih. Zaradi tega smo v letu 2017 s poklicnima gasilskima enotama iz Trsta in Rovinja ob podpori pristojnih državnih organov, Mestne občine Koper in Luke Koper, ponovno kandidirali in bili izbrani za sodelovanje v evropskem projektu – program NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), v okviru katerega želimo vzpostaviti skupno enoto za posredovanje ob požarih in drugih izrednih dogodkih na ladjah, ki je za te primere posebej usposobljena in opremljena.

Glavni cilj projekta je razviti učinkovit mehanizem za posredovanje in zagotoviti učinkovit odziv v primeru nezgod na morju, ki temelji na že obstoječih modelih MIRG. V sklopu projekta se izdela operativne taktične postopke, izboljša gasilske veščine in znanja ter način informiranja in obveščanja.

Aktivnosti, ki so bile razporejene čez celo leto so vključevale različna usposabljanja s povdarkom na uposabljanjih vročega treninga, reševanja s pomočjo helikopterja, simulacij požarov na morju in nevarne snovi.

 

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *