2016

V letu 2016

Leto 2017 je pred nami. Na Gasilski brigadi Koper nam je v navadi, da v začetku novega leta preverimo rezultate dela preteklega leta. Z gotovostjo lahko povemo, da je bilo  z vidika izvajanja intervencij  2016 uspešno leto.  Po besedah našega direktorja - poveljnika Vilija Bržana, smo v preteklem letu izpolnili naše poslanstvo z uspešno izvedbo vseh intervencij. S tehnološkega vidika smo naredili še korak naprej in sicer tako z nabavo dveh novih gasilskih vozil, kot z nadgradnjo informacijske podpore. Napredovali smo tudi na področju pridobivanja novih znanj in zagotavljanju boljših pogojev za učinkovito delovanje enote.

 

gasilci-koper-2016-vozila

 

Poveljnik gasilske operative Denis Glavina zatrjuje, da so bili realizirani vsi zastavljeni kadrovski in tehnični plani. Še posebno želi izpostaviti našo dobro opremljenost in usposobljenost, saj kljub nekaterim zelo zahtevnim intervencijam, predvsem obsežnim požarom v naravi med gasilci ni bilo hujših poškodb.

 

Preventivna dejavnost na Gasilski brigadi Koper je tako kot vsa leta do sedaj nadaljevala s podporo operativni enoti, nudenjem strokovne pomoči in osveščanjem občanov s področja požarne preventive. V ponos nam je predvsem zaupanje v enoto, kar se kaže tudi po velikem številu neposrednih povezav požarnega alarma iz različnih podjetij in ustanov v našo enoto.

 

gasilci-koper-2016-preventiva-gasilni-aparat     gasilci-koper-2016-preventiva-gasenje     gasilci-koper-2016-preventiva-stojnica-tus

 

»Odlično sodelujemo tudi s strokovnimi sodelavci s področja varstva pred požarom s ciljem prejemanja kvalitetno izdelanih požarnih načrtov. V letu 2016 smo na območju mesta Koper nadaljevali z ureditvijo intervencijskih poti in na ta način povečali požarno varnost starega mestnega jedra« je povedal vodja preventive Sandi Jugovac ter dodaja »s tovrstnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2017, kajti želimo si predvsem učinkovitejše dovozne poti in dostope do objektov z univerzalnim gasilskim ključem«.

 

Na območju štirih obalnih občin, ki jih pokrivamo, smo izvedli skupno 792 intervencij, od tega:

 • 60% na področju Mestne občine Koper
 • največ intervencij (14%) smo opravili v vročih dnevih meseca avgusta, ko smo najpogosteje posredovali pri gašenju požarov v naravi in pri tehničnih intervencijah
 • na kar 184 intervencijah so bile aktivirane prostovoljne gasilske enote
 • 34% intervencij je bilo pri gašenjem požarov
 • 32% je bilo tehničnih intervencij
 • 12% intervencij pri prometnih nezgodah ali delu z nevarnimi snovmi
 • 11% intervencij je bilo povezanih z reševanjem ljudi ali živali

Izvedli smo tudi vrsto izobraževaj in vaj pri katerih so sodelovale tudi druge enote z našega območja.

 

gasilci-koper-2016-vaja-luka-koper

 

V letu 2016 bi izpostavili intervencijo na Kraškem robu med krajema Črnotiče in Dol pri Hrastovljah, saj sodi med najzahtevnejša posredovanja pri požarih v naravnem okolju na območju, ki ga pokrivamo.

20160808_135018      20160808_135056       20160808_135537

 

 

 

 

 

Namestnik vodje intervencije Denis Slavec dodaja, da je »gašenje oteževal težko dostopen teren, velika poraščenost in sunki vetra«. Pri gašenju je sodelovalo 1100 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz različnih koncev Slovenije, pomembno vlogo pa je imela tudi Slovenska vojska, ki nudila pomoč pri gašenju s helikopterjem in letalom Pilatus.

 

Na Gasilski brigadi Koper obljubljamo, da se bomo tudi v letu 2017 še naprej trudili pri izpolnjevanju našega poslanstva in vse naše aktivnosti še nadgradili.

pomagamo otrokom

Pomagamo otrokom v stiski!

Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije združuje 13 poklicnih operativnih gasilskih enot v Sloveniji.

Enote se pri svojem delu dnevno srečujejo s stresnimi situacijami ob nesrečah, kjer so žal vse prevečkrat udeleženi in posledično prizadeti otroci. Za njih je to zelo travmatična izkušnja, posledice so lahko dolgoročne in imajo nemalokrat močan vpliv na otrokov razvoj.

Naš namen je, da tem otrokom vsaj nekoliko omilimo negativne posledice s tem, da jim poskušamo z našim dejanjem pustiti neko pozitivno izkušnjo v kritični situaciji.

Zato smo se odločili, da prizadetim otrokom na samem mestu nesreče podarimo simbolično darilo. Gasilci jim bomo podarili simpatično plišasto igračo – medvedka. Igrača je ekološko neoporečna, narejena iz 100 % nebeljenega certificiranega ekološkega bombaža vrhunske kakovosti, polnjena s koruznim polnilom.

S pomočjo donatorskih sredstev je Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije kupila kar 200 medvedkov.

V imenu otrok se donatorjem iskreno zahvaljujemo za sodelovanje!

Donatorji:

Rosenbauer d.o.o., Slovenija

Univar d.o.o., Izola

Vaja na potniški ladji

V koprskem pristanišču smo v nedeljo 16.10.2016 izvedli reševalno vajo na britanski potniški ladji s britansko posdko.  Sodelovalo je 125 pripadnikov služb za zaščito in reševanje. V vaji, kjer sta bila uprizorjena dva namišljena požara na različnih koncih ladje in nekaj poškodovancev, je sodelovalo tudi 400 članov posadke, ki jih je bilo potrebno evakuirati na trdna tla.

Na začetku vaje smo gasilsci nemudoma začeli z gašenjem požara, hkrati pa potnike z ladje evakuirali. Sledila je triaža, oskrba poškodvanih in evakuacija potnika s kužno boleznijo. Ponje so šli gasilci in zdravnik v nepredušnih skafandrih.

 

 

kraški rob analiza

“Požar kraški rob 2016” – analiza intervencije

Dne 13.9.2016 ob 17:00 uri smo na Gasilski brigadi Koper izvedli analizo intervencije ‘Požar kraški rob 2016’. Srečanja so se udeležili ključni udeleženci pri gašenju požara, ki je potekal od 7. do 10.8.2016. Predstavljena je bila analiza, ki sta jo pripravila poveljnik JGS MO Koper in vodja intervencije Denis Glavina ter namestnik vodje intervencije Denis Slavec. Sledila je razprava udelelžencev.

Nekaj ugotovitev iz analize in zaključkov:

 • Požar je nastal in se kasneje širil na relaciji železniške proge med Črnotičami in Dolom. Lokacije in okolice požara so pretežno poraščene z iglastim gozdom, listnatim gozdom, podrastja in travnate površine. Požar je bil lociran na približno 20. lokacijah.
 • Vremenski pogoji za gorenje so bili idealni.
 • Pogorelo je 459 ha gozda in drugih površin.
 • Po prvih ocenah je iz nastale situacije mogoče sklepati, da je požar nastal zaradi iskrenja vlaka železniškega vagona. Po pričevanju prijaviteljev požara so iskre vlaka zanetile več požarov ob železniški progi vse od vasi Črnotiče do vasi Dol pri Hrastovljah.
 • Ogrožena ni bila samo površina omenjene oklice v naravnem okolju, temveč življenja krajanov, živali, objektov in prometnih sredstev, katera so bila v neposredni okolici.
 • Zaradi obsežne in težko dostopne intervencije je prišlo do poškodbe dveh gasilcev, zaradi samega požara je nastala tudi velika škoda na opremi in tehniki.
 • Požar je zajel površino, ki je približno 19% poraščena z iglastim gozdom in 24% z listnatim gozdom, ostalih 57% pa je poraščeno z podrastjem in travniki.
 • Enote, ki so poleg GB Koper sodelovale na intervenciji:
  • OGZ Koper
  • GZ Izola
  • GZ Piran
  • KGZ Sežana
  • GZ Ilirska Bistrica
  • GZ Postojna
  • ZGRS Sežana
  • PGD iz regij (Severno Primorska, Notranjska, Ljubljanska I in Ljubljanska II)
  • GZ Slovenije
  • Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK in OŠCZ Kozina
  • CZ Mestne občine Koper
  • Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Sežana
  • Policijska uprava Koper
  • Slovenska vojska, 15 helikopterski bataljon
  • ReCO Koper
  • ReCO Postojna
  • CORS
  • URSZR izpostava Koper
  • URSZR, poveljnik CZRS
  • Rižanski vodovod Koper
  • Obalni letalski center Portorož
 • Na samem požaru je bila oskrba z vodo nemotena, saj je bilo na samem požarišču in okolici na razpolago več talnih ter nadtalnih hidrantov. Hidrantno omrežje je zagotavljalo zadostno količino pretoka vode ter pritiska. Za potrebe intervencije se je porabilo okoli 2.000.000 litrov vode.
 • Zaradi obsega požara se je v nedeljo 7.8.2016 postavilo dva helidroma in sicer enega v vasi Dol ter drugega na letališču pri Črnotičah. Ob potrditvi, da na lokacijo požara prihaja tudi Pilatus PC-6 se je vzpostavilo oskrbovanje letala na Aerodromu Portorož. V ponedeljek 8.8.2016 se je helidrom iz Dola zaradi pogasitve glavnine požarov v smeri proti vasi Dol helidrom prestavilo na travnik v bližini štabnega mesta, helidrom na letališču Črnotiče ostane na isti lokaciji.
 • Večkrat so bile izrečene pohvale vsem udeležencem za dobro izpeljano intervencijo in zahvale krajanom za pomoč.
 • Izpostavljena je bila ogroženost vodnega vira na tem območju.
 • Čimprej pristopiti k rešitvi izgradnje požarnih zidov in izvedbi drugih ukrepov za zmanjšanje požarne ogroženosti.

 

donacije

Luka Koper nam namenila 10.000 evrov donacije

Dne 10.8.2016 smo s strani Luke Koper prejeli 10.000 evrov donacije za pokritje stroškov intervencije gašenja velikega požara na območju kraškega roba. Predstavniki Luke Koper so nas obiskali in direktorju-poveljniku Viliju Bržanu predali ček ter naši enoti zaželi še veliko uspešno opravljenih intervencij na območju štirih obalnih občin.

V Luki Koper imajo tudi svoji gasilski enoti tako poklicno kot tudi prostovoljno. Z njimi že dolga leta tesno sodelujemo in lahko vedno računajo na našo pomoč.

Untitled-1

Vaja predor Markovec 2015

Na začetku meseca junija 2015 smo skupaj z reševalnimi ekipami za nujno medicinsko pomoč, s policijo in z nekaterimi gasilskimi prostovoljnimi društvi, izvedli skupno reševalno vajo.

Simulacija reševanja v primeru prometne nezgode je bila izvedena v predoru Markovec. Na spodnji povezavi si lahko ogledate krajši video prispevek z vaje.

vaja klifi piran

Vaja ZiR ‘Klifi Piran 2014’

V soboto, dne 5.4.2014, je bila s strani Uprave RS za zaščito in reševanje organizirana vaja »KLIFI PIRAN 2014«.

Na vaji je sodelovalo več enot iz sistema zaščite in reševanja, in sicer Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), Uprava RS za pomorstvo (URSP), Regijski center za obveščanje (ReCO), Prehospitalna enota Obala (PHE), Gasilska brigada Koper (GB Koper), Prostovoljno gasilsko društvo Piran (PGD Piran) in  Slovenska Policija.

Predpostavka vaje je bila, da je oseba padla z vrha klifa in obstala v rastju stene.

Prva sta do poškodovanke z vrha stene s pomočjo vrvne tehnike pristopila zdravnik in reševalec GRZS ter ji nudila nujno prvo pomoč, izvedla imobilizacijo ter pripravo za nadaljnji transport s pomočjo nosil.

Po spustu poškodovanke do vznožja klifa so transport prevzeli gasilci GB Koper ter PGD Piran ter jo s pomočjo gumijastega čolna in ekipe PHE Obala prepeljali do plovila Kapitanije, s katerim so nadaljevali transport do glavnega pomola v Piranu. Policija je v času reševanja  zagotavljala varnost na morju in prevoz gasilcev do poškodovanke.

Vaja je bila zanimiva, ker je vključevala celotno verigo reševalcev, ki so potrebni ob tako zahtevnem reševanju s težko dostopnega terena.

Vaja v podjetju Lama

Vaja v podjetju Lama

V četrtek, dne 27.4.2014, je bila v podjetju Lama Dekani v sklopu praktične vaje evakuacije tudi vaja gašenja in reševanja, na kateri sta sodelovali poleg zaposlenih tudi Gasilska brigada Koper in Prostovoljno gasilsko društvo Dekani.

Glavni namen vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku ter preveriti način sodelovanja s službami zaščite in reševanja.

Predpostavka vaje je bila, da je prišlo v galvani do požara in posledično do razlitja cianovodikove tekočine. PGD Dekani so bili po scenariju preko ReCO Koper aktivirani z namenom gašenja požara, GB Koper z namenom preprečitve iztekanja nevarne snovi, zaposleni pa so od samega začetka izvajali aktivnosti v skladu z internimi navodili ob izrednem dogodku. Ključnega pomena je bilo sodelovanje pri pridobivanje informacij o objektu ter nevarnih snoveh za potrebe učinkovitega ukrepanja.

Analiza vaje je med drugim pokazala, da je pomembna hitra prepoznavnost vodje intervencije za potrebe sodelovanja in ustrezno izdelan ter hranjen tako požarni načrt kot varnostni listi nevarnih snovi.

Žled

Obalni gasilci priskočili na pomoč zaradi izrednih razmer

Od nedelje 02. februarja dalje, so koprski poklicni gasilci, ob sodelovanju z obalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, pomagali pri odstranjevanju posledic vremenske ujme na Pivškem in Postojnjskem območju.

Nastali žled je povzročil lomljenje vejevja, dreves ter posledično lomljenje drogov in trganje žic, zaradi česar je več daljnovodov ostalo brez električne energije.

Gasilci so pomoč nudili predvsem s čiščenjem kapnikov s streh, odstranjevanjem žledu, žaganjem poškodovanih in uničenih dreves ter zagotavljanjem preostale potrebne pomoči.

Dobra organizacija in medsebojno sodelovanje so pripomogli k temu, da med posredovanjem ni prišlo do zapletov.

Kljub posredovanju gasilskih in drugih enot zaščite in reševanja, še vedno ostaja nevarnost padanja ledu z objektov, pa tudi v gozdovih. Zaradi tega se ljudi poziva k dodatni pazljivosti na teh predelih ter se resno odsvetuje zadrževanje v gozdovih in na drugih nevarnih območjih.

Kratek videoposnetek naših odprav si lahko ogledate tukaj:

 

usposabljanje f4e

Usposabljanje gasilcev v okviru evropskega projekta F4E

Friends for emergencies (F4E)

V okviru evropskega projekta ”Friends for emergencies (F4E)”, ki je financiran v okviru javnega razpisa Evropske Komisije – Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito – ECHO 2010; finančnih instrumentov za civilno zaščito ”Preprečevanje in pripravljenost” je 25 gasilcev Gasilske brigade Koper med 03. in 06. julijem 2012 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravilio usposabljanje ”Hot fire training – Modul B”. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, gasilci pa so osvojili in nadgradili znanje za gašenje notranjih požarov.

Na usposabljanju so se lahko preizkusili v gašenju ognja v za ta namen posebej prirejenih zabojnikih in požarni hiši, pri čemer so se v nadzorovanih razmerah naučili pravilnega postopanja pri vstopu v prostor in gašenju v njem.

Foto: ICZR Ig