2016

V letu 2016

Leto 2017 je pred nami. Na Gasilski brigadi Koper nam je v navadi, da v začetku novega leta preverimo rezultate dela preteklega leta. Z gotovostjo lahko povemo, da je bilo  z vidika izvajanja intervencij  2016 uspešno leto.  Po besedah našega direktorja - poveljnika Vilija Bržana, smo v preteklem letu izpolnili naše poslanstvo z uspešno izvedbo vseh intervencij. S tehnološkega vidika smo naredili še korak naprej in sicer tako z nabavo dveh novih gasilskih vozil, kot z nadgradnjo informacijske podpore. Napredovali smo tudi na področju pridobivanja novih znanj in zagotavljanju boljših pogojev za učinkovito delovanje enote.

 

gasilci-koper-2016-vozila

 

Poveljnik gasilske operative Denis Glavina zatrjuje, da so bili realizirani vsi zastavljeni kadrovski in tehnični plani. Še posebno želi izpostaviti našo dobro opremljenost in usposobljenost, saj kljub nekaterim zelo zahtevnim intervencijam, predvsem obsežnim požarom v naravi med gasilci ni bilo hujših poškodb.

 

Preventivna dejavnost na Gasilski brigadi Koper je tako kot vsa leta do sedaj nadaljevala s podporo operativni enoti, nudenjem strokovne pomoči in osveščanjem občanov s področja požarne preventive. V ponos nam je predvsem zaupanje v enoto, kar se kaže tudi po velikem številu neposrednih povezav požarnega alarma iz različnih podjetij in ustanov v našo enoto.

 

gasilci-koper-2016-preventiva-gasilni-aparat     gasilci-koper-2016-preventiva-gasenje     gasilci-koper-2016-preventiva-stojnica-tus

 

»Odlično sodelujemo tudi s strokovnimi sodelavci s področja varstva pred požarom s ciljem prejemanja kvalitetno izdelanih požarnih načrtov. V letu 2016 smo na območju mesta Koper nadaljevali z ureditvijo intervencijskih poti in na ta način povečali požarno varnost starega mestnega jedra« je povedal vodja preventive Sandi Jugovac ter dodaja »s tovrstnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2017, kajti želimo si predvsem učinkovitejše dovozne poti in dostope do objektov z univerzalnim gasilskim ključem«.

 

Na območju štirih obalnih občin, ki jih pokrivamo, smo izvedli skupno 792 intervencij, od tega:

  • 60% na področju Mestne občine Koper
  • največ intervencij (14%) smo opravili v vročih dnevih meseca avgusta, ko smo najpogosteje posredovali pri gašenju požarov v naravi in pri tehničnih intervencijah
  • na kar 184 intervencijah so bile aktivirane prostovoljne gasilske enote
  • 34% intervencij je bilo pri gašenjem požarov
  • 32% je bilo tehničnih intervencij
  • 12% intervencij pri prometnih nezgodah ali delu z nevarnimi snovmi
  • 11% intervencij je bilo povezanih z reševanjem ljudi ali živali

Izvedli smo tudi vrsto izobraževaj in vaj pri katerih so sodelovale tudi druge enote z našega območja.

 

gasilci-koper-2016-vaja-luka-koper

 

V letu 2016 bi izpostavili intervencijo na Kraškem robu med krajema Črnotiče in Dol pri Hrastovljah, saj sodi med najzahtevnejša posredovanja pri požarih v naravnem okolju na območju, ki ga pokrivamo.

20160808_135018      20160808_135056       20160808_135537

 

 

 

 

 

Namestnik vodje intervencije Denis Slavec dodaja, da je »gašenje oteževal težko dostopen teren, velika poraščenost in sunki vetra«. Pri gašenju je sodelovalo 1100 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz različnih koncev Slovenije, pomembno vlogo pa je imela tudi Slovenska vojska, ki nudila pomoč pri gašenju s helikopterjem in letalom Pilatus.

 

Na Gasilski brigadi Koper obljubljamo, da se bomo tudi v letu 2017 še naprej trudili pri izpolnjevanju našega poslanstva in vse naše aktivnosti še nadgradili.

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *