Vaja v podjetju Lama

Vaja v podjetju Lama

V četrtek, dne 27.4.2014, je bila v podjetju Lama Dekani v sklopu praktične vaje evakuacije tudi vaja gašenja in reševanja, na kateri sta sodelovali poleg zaposlenih tudi Gasilska brigada Koper in Prostovoljno gasilsko društvo Dekani.

Glavni namen vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku ter preveriti način sodelovanja s službami zaščite in reševanja.

Predpostavka vaje je bila, da je prišlo v galvani do požara in posledično do razlitja cianovodikove tekočine. PGD Dekani so bili po scenariju preko ReCO Koper aktivirani z namenom gašenja požara, GB Koper z namenom preprečitve iztekanja nevarne snovi, zaposleni pa so od samega začetka izvajali aktivnosti v skladu z internimi navodili ob izrednem dogodku. Ključnega pomena je bilo sodelovanje pri pridobivanje informacij o objektu ter nevarnih snoveh za potrebe učinkovitega ukrepanja.

Analiza vaje je med drugim pokazala, da je pomembna hitra prepoznavnost vodje intervencije za potrebe sodelovanja in ustrezno izdelan ter hranjen tako požarni načrt kot varnostni listi nevarnih snovi.

Žled

Obalni gasilci priskočili na pomoč zaradi izrednih razmer

Od nedelje 02. februarja dalje, so koprski poklicni gasilci, ob sodelovanju z obalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, pomagali pri odstranjevanju posledic vremenske ujme na Pivškem in Postojnjskem območju.

Nastali žled je povzročil lomljenje vejevja, dreves ter posledično lomljenje drogov in trganje žic, zaradi česar je več daljnovodov ostalo brez električne energije.

Gasilci so pomoč nudili predvsem s čiščenjem kapnikov s streh, odstranjevanjem žledu, žaganjem poškodovanih in uničenih dreves ter zagotavljanjem preostale potrebne pomoči.

Dobra organizacija in medsebojno sodelovanje so pripomogli k temu, da med posredovanjem ni prišlo do zapletov.

Kljub posredovanju gasilskih in drugih enot zaščite in reševanja, še vedno ostaja nevarnost padanja ledu z objektov, pa tudi v gozdovih. Zaradi tega se ljudi poziva k dodatni pazljivosti na teh predelih ter se resno odsvetuje zadrževanje v gozdovih in na drugih nevarnih območjih.

Kratek videoposnetek naših odprav si lahko ogledate tukaj:

 

usposabljanje f4e

Usposabljanje gasilcev v okviru evropskega projekta F4E

Friends for emergencies (F4E)

V okviru evropskega projekta ”Friends for emergencies (F4E)”, ki je financiran v okviru javnega razpisa Evropske Komisije – Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito – ECHO 2010; finančnih instrumentov za civilno zaščito ”Preprečevanje in pripravljenost” je 25 gasilcev Gasilske brigade Koper med 03. in 06. julijem 2012 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravilio usposabljanje ”Hot fire training – Modul B”. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, gasilci pa so osvojili in nadgradili znanje za gašenje notranjih požarov.

Na usposabljanju so se lahko preizkusili v gašenju ognja v za ta namen posebej prirejenih zabojnikih in požarni hiši, pri čemer so se v nadzorovanih razmerah naučili pravilnega postopanja pri vstopu v prostor in gašenju v njem.

Foto: ICZR Ig

otvoritev izpostave lucija

Slavnostna otvoritev prenovljenih prostorov

V četrtek, 09. junija 2011, so župan Občine Piran – dr. Peter Bossman, pomočnik direktorja Marine Portorož d.d. – g. Fiorenzo Lupieri in direktor-poveljnik Gasilske brigade Koper – g. VIlij Bržan po krajšem kulturnem programu simbolno prerezali trak in s tem otvorili prenovljene prostore Izpostave Gasilske brigade Koper.

Otvoritev prenovljenih prostorov je za gasilce pomemba zato, ker se jim je s tem zagotovilo funcionalne prostore in ustrezne delovne pogoje.

podpis evropski projekt

Podpis pogodbe – evropski projekt

Marca 2010 smo se skupaj s poklicno gasilsko enoto iz Trsta ob podpori koprske občine in tržaške prefekture prijavili na evropski projekt s področja učinkovitosti nujnega odziva z izboljšanjem pripravljenosti in obveščenosti poklicnih in prostovoljnih enot civilne zaščite.

V mesecu novembru 2010 smo s strani Evropske komisije oz. Direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito prejeli potrditev, da smo bili izbrani za izvedbo projekta, ki smo ga poimenovali ”Friends for emergencies” (Prijatelji za nujne primere). Danes smo tako v ta namen v vladni palači v Trstu ristopili k svečanemu podpisu Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v evropskem projektu.

Glaven cilj projekta je izboljšanje gasilskih veščin in znanj, načina informiranja in obveščanja gasilcev obeh mejnih poklicnih gasilskih enot, tako da je skupno posredovanje obeh možno kadarkoli ob nujnih primerih na območjih, kot so gozdovi, ladje, morje, industrija. Projekt predstavlja nadgradnjo že obstoječega medsebojnega sporazuma, ki se nanaša predvsem na pomoč pri gašenju požarov v obmejnem pasu. Kljub obstoječemu sporazumu se enoti na terenu srečujeta z nekaterimi tehničnimi in komunikacijskimi težavami (nekompatibilnost opreme, možnost izgube radijskega signala v primeru prevelike oddaljenosti od oddajnikov, jezik in sporazumevanje med udeleženci na intervenciji).

Projektne aktivnosti so razporejene na več delov, in sicer:
– naloge vodstva projekta (spremljanje izvajanja aktivnosti, pomoč pri organizaciji aktivnosti, organizacija sestankov, priprava poročil ipd.),
– izvedba usposabljanj (usposabljanje ”vroči trening” za poklicne in prostovoljne gasilce – moduli A, B in C; usposabljanje za reševanje na morju in ladjah, izvedba tečaja italijanskega oziroma slovenskega jezika),
– vzpostavitev boljših radijskih komunikacij na italijanski strani in nabava nekatere opreme (oddajniki, računalniki ipd.),
– izdelava manjkajoče oziroma izboljšava obstoječe kartografije s podatki, ki so lahko v pomoč vodji intervencije,
– izdelava skupne internetne strani in organizacija novinarske konference.

podpis sporazuma

Podpis mednarodnega sporazuma

Danes smo v Pretorski palači podpisali mednarodni sporazum o sodelovanju pri gašenju požarov, reševanju ljudi in premoženja med poklicnimi gasilskimi enotami Koper, Buzet in Umag. Sporazum je nadgradnja že dolgoletnega sodelovanja naše enote s kolegi iz Buzeta in Umaga.

Direktor-poveljnik GB Koper Vilij Bržan, poveljnik JVP Buzet Damir Fabijančič in poveljnik JVP Umag Marino Alessio so s podpisom tega formalno uredili pogoje sodelovanja, zlasti na področju:
– izmenjave izkušenj, izobraževanja in usposabljanja, izvajanja preventivnih dejavnosti,
– medsebojne izmenjave informacij in podatkov, pomembnih za izvajanje gasilske dejavnosti,
– medsebojnega sodelovanja in pomoči pri gasilskih intervencijah, zlasti na obmejnem območju,
– izvajanja skupnih vaj in javnih prireditev prikaza možnosti za ukrepanje,
– sodelovanja na tekmovanjih in pri športnih aktivnosti.