Vaja v podjetju Lama

Vaja v podjetju Lama

V četrtek, dne 27.4.2014, je bila v podjetju Lama Dekani v sklopu praktične vaje evakuacije tudi vaja gašenja in reševanja, na kateri sta sodelovali poleg zaposlenih tudi Gasilska brigada Koper in Prostovoljno gasilsko društvo Dekani.

Glavni namen vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku ter preveriti način sodelovanja s službami zaščite in reševanja.

Predpostavka vaje je bila, da je prišlo v galvani do požara in posledično do razlitja cianovodikove tekočine. PGD Dekani so bili po scenariju preko ReCO Koper aktivirani z namenom gašenja požara, GB Koper z namenom preprečitve iztekanja nevarne snovi, zaposleni pa so od samega začetka izvajali aktivnosti v skladu z internimi navodili ob izrednem dogodku. Ključnega pomena je bilo sodelovanje pri pridobivanje informacij o objektu ter nevarnih snoveh za potrebe učinkovitega ukrepanja.

Analiza vaje je med drugim pokazala, da je pomembna hitra prepoznavnost vodje intervencije za potrebe sodelovanja in ustrezno izdelan ter hranjen tako požarni načrt kot varnostni listi nevarnih snovi.

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *