usposabljanje f4e

Usposabljanje gasilcev v okviru evropskega projekta F4E

Friends for emergencies (F4E)

V okviru evropskega projekta ”Friends for emergencies (F4E)”, ki je financiran v okviru javnega razpisa Evropske Komisije – Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito – ECHO 2010; finančnih instrumentov za civilno zaščito ”Preprečevanje in pripravljenost” je 25 gasilcev Gasilske brigade Koper med 03. in 06. julijem 2012 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravilio usposabljanje ”Hot fire training – Modul B”. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, gasilci pa so osvojili in nadgradili znanje za gašenje notranjih požarov.

Na usposabljanju so se lahko preizkusili v gašenju ognja v za ta namen posebej prirejenih zabojnikih in požarni hiši, pri čemer so se v nadzorovanih razmerah naučili pravilnega postopanja pri vstopu v prostor in gašenju v njem.

Foto: ICZR Ig

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *