podpis evropski projekt

Podpis pogodbe – evropski projekt

Marca 2010 smo se skupaj s poklicno gasilsko enoto iz Trsta ob podpori koprske občine in tržaške prefekture prijavili na evropski projekt s področja učinkovitosti nujnega odziva z izboljšanjem pripravljenosti in obveščenosti poklicnih in prostovoljnih enot civilne zaščite.

V mesecu novembru 2010 smo s strani Evropske komisije oz. Direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito prejeli potrditev, da smo bili izbrani za izvedbo projekta, ki smo ga poimenovali ”Friends for emergencies” (Prijatelji za nujne primere). Danes smo tako v ta namen v vladni palači v Trstu ristopili k svečanemu podpisu Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v evropskem projektu.

Glaven cilj projekta je izboljšanje gasilskih veščin in znanj, načina informiranja in obveščanja gasilcev obeh mejnih poklicnih gasilskih enot, tako da je skupno posredovanje obeh možno kadarkoli ob nujnih primerih na območjih, kot so gozdovi, ladje, morje, industrija. Projekt predstavlja nadgradnjo že obstoječega medsebojnega sporazuma, ki se nanaša predvsem na pomoč pri gašenju požarov v obmejnem pasu. Kljub obstoječemu sporazumu se enoti na terenu srečujeta z nekaterimi tehničnimi in komunikacijskimi težavami (nekompatibilnost opreme, možnost izgube radijskega signala v primeru prevelike oddaljenosti od oddajnikov, jezik in sporazumevanje med udeleženci na intervenciji).

Projektne aktivnosti so razporejene na več delov, in sicer:
– naloge vodstva projekta (spremljanje izvajanja aktivnosti, pomoč pri organizaciji aktivnosti, organizacija sestankov, priprava poročil ipd.),
– izvedba usposabljanj (usposabljanje ”vroči trening” za poklicne in prostovoljne gasilce – moduli A, B in C; usposabljanje za reševanje na morju in ladjah, izvedba tečaja italijanskega oziroma slovenskega jezika),
– vzpostavitev boljših radijskih komunikacij na italijanski strani in nabava nekatere opreme (oddajniki, računalniki ipd.),
– izdelava manjkajoče oziroma izboljšava obstoječe kartografije s podatki, ki so lahko v pomoč vodji intervencije,
– izdelava skupne internetne strani in organizacija novinarske konference.

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *