štabna vaja

Štabna vaja več sočasnih intervencij

Danes smo izvedli štabno vajo s simulacijo več sočasnih intervencij ob neurju na območju Mestne občine Koper. Na vaji so sodelovale vse gasilske enote Javne gasilske službe MOK in Enota za podporo vodenju iz Ljubljane.
Ob koncu smo prostovoljnim gasilskim društvom razdelili 14 kompletov izolirnih dihalnih aparatov.

KOMENTARJI

Your email address will not be published. Required fields are marked *