pomagamo otrokom

Pomagamo otrokom v stiski!

Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije združuje 13 poklicnih operativnih gasilskih enot v Sloveniji.

Enote se pri svojem delu dnevno srečujejo s stresnimi situacijami ob nesrečah, kjer so žal vse prevečkrat udeleženi in posledično prizadeti otroci. Za njih je to zelo travmatična izkušnja, posledice so lahko dolgoročne in imajo nemalokrat močan vpliv na otrokov razvoj.

Naš namen je, da tem otrokom vsaj nekoliko omilimo negativne posledice s tem, da jim poskušamo z našim dejanjem pustiti neko pozitivno izkušnjo v kritični situaciji.

Zato smo se odločili, da prizadetim otrokom na samem mestu nesreče podarimo simbolično darilo. Gasilci jim bomo podarili simpatično plišasto igračo – medvedka. Igrača je ekološko neoporečna, narejena iz 100 % nebeljenega certificiranega ekološkega bombaža vrhunske kakovosti, polnjena s koruznim polnilom.

S pomočjo donatorskih sredstev je Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije kupila kar 200 medvedkov.

V imenu otrok se donatorjem iskreno zahvaljujemo za sodelovanje!

Donatorji:

Rosenbauer d.o.o., Slovenija

Univar d.o.o., Izola

Vaja na potniški ladji

V koprskem pristanišču smo v nedeljo 16.10.2016 izvedli reševalno vajo na britanski potniški ladji s britansko posdko.  Sodelovalo je 125 pripadnikov služb za zaščito in reševanje. V vaji, kjer sta bila uprizorjena dva namišljena požara na različnih koncih ladje in nekaj poškodovancev, je sodelovalo tudi 400 članov posadke, ki jih je bilo potrebno evakuirati na trdna tla.

Na začetku vaje smo gasilsci nemudoma začeli z gašenjem požara, hkrati pa potnike z ladje evakuirali. Sledila je triaža, oskrba poškodvanih in evakuacija potnika s kužno boleznijo. Ponje so šli gasilci in zdravnik v nepredušnih skafandrih.

 

 

kraški rob analiza

“Požar kraški rob 2016” – analiza intervencije

Dne 13.9.2016 ob 17:00 uri smo na Gasilski brigadi Koper izvedli analizo intervencije ‘Požar kraški rob 2016’. Srečanja so se udeležili ključni udeleženci pri gašenju požara, ki je potekal od 7. do 10.8.2016. Predstavljena je bila analiza, ki sta jo pripravila poveljnik JGS MO Koper in vodja intervencije Denis Glavina ter namestnik vodje intervencije Denis Slavec. Sledila je razprava udelelžencev.

Nekaj ugotovitev iz analize in zaključkov:

 • Požar je nastal in se kasneje širil na relaciji železniške proge med Črnotičami in Dolom. Lokacije in okolice požara so pretežno poraščene z iglastim gozdom, listnatim gozdom, podrastja in travnate površine. Požar je bil lociran na približno 20. lokacijah.
 • Vremenski pogoji za gorenje so bili idealni.
 • Pogorelo je 459 ha gozda in drugih površin.
 • Po prvih ocenah je iz nastale situacije mogoče sklepati, da je požar nastal zaradi iskrenja vlaka železniškega vagona. Po pričevanju prijaviteljev požara so iskre vlaka zanetile več požarov ob železniški progi vse od vasi Črnotiče do vasi Dol pri Hrastovljah.
 • Ogrožena ni bila samo površina omenjene oklice v naravnem okolju, temveč življenja krajanov, živali, objektov in prometnih sredstev, katera so bila v neposredni okolici.
 • Zaradi obsežne in težko dostopne intervencije je prišlo do poškodbe dveh gasilcev, zaradi samega požara je nastala tudi velika škoda na opremi in tehniki.
 • Požar je zajel površino, ki je približno 19% poraščena z iglastim gozdom in 24% z listnatim gozdom, ostalih 57% pa je poraščeno z podrastjem in travniki.
 • Enote, ki so poleg GB Koper sodelovale na intervenciji:
  • OGZ Koper
  • GZ Izola
  • GZ Piran
  • KGZ Sežana
  • GZ Ilirska Bistrica
  • GZ Postojna
  • ZGRS Sežana
  • PGD iz regij (Severno Primorska, Notranjska, Ljubljanska I in Ljubljanska II)
  • GZ Slovenije
  • Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK in OŠCZ Kozina
  • CZ Mestne občine Koper
  • Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Sežana
  • Policijska uprava Koper
  • Slovenska vojska, 15 helikopterski bataljon
  • ReCO Koper
  • ReCO Postojna
  • CORS
  • URSZR izpostava Koper
  • URSZR, poveljnik CZRS
  • Rižanski vodovod Koper
  • Obalni letalski center Portorož
 • Na samem požaru je bila oskrba z vodo nemotena, saj je bilo na samem požarišču in okolici na razpolago več talnih ter nadtalnih hidrantov. Hidrantno omrežje je zagotavljalo zadostno količino pretoka vode ter pritiska. Za potrebe intervencije se je porabilo okoli 2.000.000 litrov vode.
 • Zaradi obsega požara se je v nedeljo 7.8.2016 postavilo dva helidroma in sicer enega v vasi Dol ter drugega na letališču pri Črnotičah. Ob potrditvi, da na lokacijo požara prihaja tudi Pilatus PC-6 se je vzpostavilo oskrbovanje letala na Aerodromu Portorož. V ponedeljek 8.8.2016 se je helidrom iz Dola zaradi pogasitve glavnine požarov v smeri proti vasi Dol helidrom prestavilo na travnik v bližini štabnega mesta, helidrom na letališču Črnotiče ostane na isti lokaciji.
 • Večkrat so bile izrečene pohvale vsem udeležencem za dobro izpeljano intervencijo in zahvale krajanom za pomoč.
 • Izpostavljena je bila ogroženost vodnega vira na tem območju.
 • Čimprej pristopiti k rešitvi izgradnje požarnih zidov in izvedbi drugih ukrepov za zmanjšanje požarne ogroženosti.

 

Sprememba na področju kurjenja na prostem

Obveščamo vas, da je s sprejetjem novega ODLOKA o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur. list RS 4/2016) začela veljati sprememba na področju kurjenja v naravnem okolju.
Na območju Mestne občine Koper je dovoljeno kurjenje na prostem vsak dan v svetlem delu dneva oziroma od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.
Še vedno pa veljajo določene zahteve, ki zagotavljajo kvalitetno ureditev požarne varnosti, in sicer:
• izvajalec kurjenja mora le-to predhodno priglasiti na Gasilski brigadi Koper,
• ob koncu kurjenja oziroma najkasneje ob sončnem zahodu je potrebno ogenj popolnoma pogasiti,
• kurjenje v strnjenem naselju je prepovedano  ter
• kurišče je potrebno urediti tako, da ogenj oziroma dim ne ogroža okolice, kot je npr. cesta, gozd, travnik ipd.

Pozorno in previdno pri kurjenju v naravi

Z visokimi temperaturami se povečuje tudi požarna ogroženost naravnega okolja, zato pozivamo k posebni previdnosti vse tiste, ki boste kurili na prostem. V tem obdobju je veliko večja verjetnost in nevarnost širitve požara, zato kurjenje na prostem odsvetujemo.
Naj spomnimo tudi, da je v gozdovih in na travnikih prepovedano odmetavanje gorečih predmetov oziroma cigaretnih ogorkov, steklenih predmetov ipd., ker povečuje nevarnost nastanka požara.
V primeru kurjenja na prostem je potrebna obvezna prijava na številko 112, kurišče pa zavarujte tako, da je pod stalnim nadzorom polnoletne osebe ter naj bo urejeno na način, da ne ogroža okolice.
V kolikor odkrijete gozdni ali travniški požar takoj obvestite gasilce na številko 112.

Kurjenje na prostem

Glede na to, da so se že začela različna dela okoli hiš in na vrtovih, naj vas spomnimo na obvezno prijavo kurjenja na prostem na številko 112, kajti na ta način lahko nadziramo posamezna kurišča na našem območju.

 

Kurišče

Za kurjenje na prostem je pomembna tudi ustrezna ureditev kurišča, in sicer z glavnim namenom, varovanja gozdov in da smo nemoteči za sosede oziroma bližnjo okolico. Pri tem je potrebno posebno pozornost namenit zavarovanju kurišča, da se ogenj ne razširi na okolico, zato je obvezno obdati kurišče z negorljivim materialom in priporočljivo je imeti v bližini gasilni aparat ali drugo gasilno sredstvo (vedro ali vrtno cev z vodo). Poleg tega je tudi pomembno, da smo v času kurjenja stalno prisotni oziroma da imamo kurišče pod nadzorom.
Po končanem kurjenju je potrebno ogenj dokončno pogasiti in po potrebi kurišče pokriti z negorljivim materialom (zemlja, pesek ipd.), kajti le tako bomo lahko zanesljivo preprečili ponovni vžig in nevarno širitev požara.

 

Pomembno

 • Pri kurjenju nemoteči za okolico, kar pomeni da je prepovedano kurjenje v strnjenem naselju in v bližini prometnih cest.
 • Kurimo lahko samo organske odpadke z vrta in ne materialov, ki pri kurjenju sproščajo gost črn dim.
 • Kurjenje na prostem je dovoljeno zgolj v svetlem delu dneva, kar pomeni od jutra do večera.

Podrobnejša določila vsebuje Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št.20/14)

mesec požarne varnosti

Oktober – mesec požarne varnosti

Letošnji mesec požarne varnosti je bil posvečen osebam s posebnimi potrebami, zato so po celotni državi potekale različne aktivnosti z namenom osveščanja odgovornih oseb, katere so na različne načine povezane z omenjenimi osebami. To pa so predvsem osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirane osebe oziroma tiste osebe, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb pri zagotavljanju požarnovarnostnih ukrepov.
Gasilska brigada Koper je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Piran obiskala Center za korekcijo sluha in govora Portorož in Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. Pri tem smo izvedli praktično vajo evakuacije iz objekta, demonstracijo gašenja začetnega požara in otrokom približali gasilsko dejavnost s postavitvijo otroškega gasilskega poligona ter predstavitvijo gasilskega vozila in opreme.
Izvedli smo tudi preventivni pregled požarne varnosti obeh ustanov z namenom opozoriti na morebitne pomanjkljivosti povezane s požarno varnostjo, kajti na ta način poskušamo zagotoviti optimalne pogoje ob morebitnem izrednem dogodku.

 

začetek kurilne sezone

Začetek kurilne sezone

Opozorilo

Naj vas pred pričetkom kurilne sezone spomnimo na redni pregled kurilno – dimovodnih naprav, kar pomeni strokovni pregled peči, dimnikov in zračnikov.

Dimniški požari so v času kurilne sezone še vedno precej pogosti, vzrok pa so predvsem neustrezno vgrajene oziroma vzdrževane omenjene naprave.

Posebej bodite pozorni tisti, ki uporabljate peči z atmosferskim gorilcem v bivalnem prostoru, kar pomeni, da uporabljate peč, ki za svoje delovanje potrebuje zrak iz prostora. V kolikor so takšne peči oziroma prostori neustrezni, prične kot stranski produkt izgorevanja nastajati zelo strupen plin – ogljikov monoksid (CO).

Ker ogljikovega monoksida z našimi čutili ne zaznamo, priporočamo namestitev naprave za detekcijo CO, ki se jo relativno poceni dobi v vseh bolje založenih tehničnih trgovinah.

Sicer pa je od decembra 2014 v veljavi nov Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. list 100/2013), ki določa, da je obvezna namestitev detektorjev CO v vseh bivalnih prostorih, kjer se uporablja peč, ki je odvisna od zraka v prostoru, in sicer najkasneje do 1.1.2017. Detektor pa mora ustrezat standardu SIST EN 50291-1.

Za nekaj dodatnih nasvetov o varni ureditvi prostorov in kurilnih naprav kliknite tukaj.

Skupno za varen dom

Akcija “Skupno za varen dom”

V soboto 26. aprila 2014 smo v koprski Taverni obalni gasilci organizirali dogodek katere glavni namen je ozaveščanje ljudi o nevarnosti in ravnanje ob nastanku požarov. Akcije, ki smo jo poimenovali “Skupno za varen dom”, se je udeležilo precejšnje število ljudi.

Ker je usposabljanja in ozaveščanja o varnosti pred požarom pomembno začeti že v mladih letih smo za najmlajše udeleležence prireditve pripravili razne igre kot tudi otroški poligon in tako na zabaven način otrokom prikazali delo gasilcev. Demonstrirali smo tudi uporabo gasilnih aparatov kot tudi pravilno in napačno gašenje pregretega olja v kuhinji.

Vsak udeleženec je brezplačno prejel požarni javljalnik in sodeloval v nagradni igri.
 

Izžrebani nagrajenci glavnih nagrad:

1. Ampula Bonpet Aljaž FABJANČIČ
2. Gasilnik na prah – 6kg Maja PREGELJ
3. Gasilnik na peno – 6kg Luka BABIČ

 

Ostale praktične nagrade so prejeli:

Granata Bonpet Nenad NINKOVIĆ
Gasilnik na prah – 4kg Vid LOVRIČ
Gasilnik na prah – 2kg Sara GABERŠEK
Gasilnik na prah – 1kg Tine GRANDIČ
Gasilnik na prah – 1kg Špela MEDVED
Gasilnik na prah – 1kg Lana KONTESTABILE
Gasilni sprej Nik RAKAR
Gasilni sprej Mai MITROVIČ
Gasilni sprej David PLAKŠIĆ
Gasilni sprej Tilen PAHOR
Gasilni sprej Timotej OBERSTAR
Gasilni sprej Klemen ŽORČ ŠVAB
Požarna odeja 100x100cm Neža LOVRIČ
Požarna odeja 120x90cm Ana LIPUŠČEK
Otroška majica Nik JAMBROŠIČ
Otroška majica Alem HASANČEVIĆ
Otroška majica David RAKAR

Nagrajencem iskreno čestitamo.

Prvomajska kresovanja

Bližajo se prvomajski prazniki in z njimi množična kresovanja, zato je prav, da opozorimo na pravilno ravnanje pri kurjenju na prostem.

Kresove je potrebno urediti tako, da ogenj nikakor ne ogroža bližnje okolice, kar pomeni, da nikakor ne dopustimo, da bi se ogenj nekontrolirano razširil ter da dim, ki nastaja moti sosede ali udeležence v prometu.

Pri pripravi kresovanja je zato potrebno zavarovati neposredno okolico tako, da kres obdamo z negorljivim materialom ter širši prostor očistimo vseh gorljivih snovi. Kres naj bo odmaknjen vsaj 100 metrov od pomembnih prometnih poti ter večjih naselij oziroma vsaj 50 metrov od bližnjega gozda.

Kresove je potrebno ves čas nadzorovati in po končanem kurjenju pogasiti ogenj in žerjavico ter kurišče pokriti z negorljivim materialom. V primeru močnejšega vetra je potrebno takoj prenahati s kurjenjem.

Pri pripravi kresov se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan črn in strupen dim, ki škoduje okolju.

V primeru večjega oziroma organiziranega kresovanja je potrebno zagotoviti gasilsko požarno stražo.