mesec požarne varnosti

Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja tema so intervencijske površine.

Intervencijske površine so površine namenjene gasilcem, reševalcem, policiji in drugim posredovalcem. Med intervencijske površine štejemo intervencijske poti, postavitve in delovne površine za gasilce. Običajno jih lahko koristijo tudi občani, vendar nikakor ne smejo ovirati prehoda. Pogosto  se dogaja, da so na intervencijskih površinah parkirana vozila,  včasih so tja postavljena cvetlična korita ali kontejnerji za smeti, uporabniki celo omejijo dostop z zapornicami.

Ko se nam pripeti nesreča, si želimo, da bi pomoč prišla čim hitreje, zato dajmo tudi sami poskrbet, da so intervencijske poti proste. Upoštevajmo talne oznake in prometne znake o intervencijskih površinah in tam naj ne parkiramo. Poskrbeti moramo tudi, da živa meja ali drevje ne sega na dostopne poti, morebitne ovire (stebrčki) pa morajo biti tako postavljeni, da se jih lahko na enostaven in hiter način posredovalci umaknejo.

 

Luka Franca

Služba preventive

 

SERMex-2017

Praktična vaja SERMex-2017 v Venzoni v Italiji

Civilna zaščita Furlanije-Julijske krajine je v sodelovanju z akademijo SERM (Seismic Emergency Response Management International training school), z regijsko direkcijo gasilcev, z Univerzo Udine in z občino Venzone od 11. do 15. septembra 2017 organizirala praktično vajo SERMex-2017 s scenarijem potresa.

Vaja je potekala v mestu Venzone v Italiji, ki jo je pred 41 leti prizadel hud potres. Preverjala je učinkovitost in interoperabilnost vseh komponent za ukrepanje ob potresu:

– gasilcev: s poudarkom na podpiranju stavb (STC – Short Term Countermeasures System), kjer so sodelovali tudi trije gasilci iz Slovenije (iz GB Koper se je vaje udeležil Denis Slavec)

– regijskega sistema civilne zaščite s koordinacijo centra za obveščanje Palmanova: s poudarkom na testiranju občinskih in regijskih načrtov zaščite in reševanja ter sistema kriznega komuniciranja ob nesrečah

– sistema poveljevanja ob nesrečah med gasilci, civilno zašito regijske Furlanije – Julijske krajine, prostovoljci in drugimi.

 

PREVIDNOST PRI KURJENJU NA PROSTEM

Zaradi vremenskih in drugih pogojev obstaja na obalnemu področju velika verjetnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Posledično velja dodatna previdnost pri kurjenju in drugih aktivnostih, ki bi lahko povzročile požar.

Na prostem se sme kuriti le znotraj kurišč. Kurišče mora biti  obdano z negorljivim materialom, z zunanjega roba kurišča mora biti odstranjen ves gorljivi material  (trava, veje, iglice…). Kurjenje je potrebno ves čas nadzorovati in po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasiti. Najbolje je žerjavico prekriti z zemljo. Priporočamo, da imate ob kurjenju vedro vode ali gasilni aparat.

Prepovedano je:

 • požiganje (npr. požiganje njiv ali zaraščenih površin),
 • kurjenje v gozdu,
 • kurjenje v vetrovnem vremenu.

Vsako kurjenje je potrebno prijaviti  gasilcem na telefonsko številko 112. V primeru, da vam ogenj uide izpod nadzora, nas nemudoma in brez strahu pokličite na 112.

direktor poveljnik

Zamenjava v vodstvu Gasilske brigade Koper

Z današnjim dnem se s funkcije direktorja – poveljnika Gasilske brigade Koper poslavlja Vilij Bržan, ki je enoto uspešno vodil 16 let. Njegovo funkcijo bo odslej opravljal Denis Glavina, dosedanji pomočnik poveljnika in vodja operative. O novih ciljih in izzivih novi direktor – poveljnik pravi tako: »Zagotovo so to zagotavljanje najvišjih standardov varstva pri delu zaposlenih, strokovno in učinkovito ukrepanje enote, zagotavljanje organizacijsko-tehnične pripravljenosti, materialne pripravljenosti, zagotavljanje materialnih sredstev, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, prostovoljnimi društvi, javnostjo, sosednjimi enotami, velik poudarek bo tudi na informacijskem področju. Brigado prejemam v zelo dobri kondiciji, zato je to zame kar velik izziv, saj je še sedanji direktor Vili Bržan lestvico dvignil kar visoko.« (vir RTV Slovenija)

Mesto vodje operative prevzema Sandi Jugovac, dosedanji vodja preventivnih dejavnosti, njegovo mesto pa bo nasledil Luka Franca.

Dosedanjemu direktorju – poveljniku se zaposleni v enoti zahvaljujemo za velik prispevek k razvoju enote, za vso skrb in predanost pri razvoju tako uspešne enote. Nekaj video utrinkov iz zadnjih 10. let si lahko ogledate tukaj:

 

Kurjenje kresov

Bližamo se prvomajskim kurjenjem kresov, zato bi vas želeli opozoriti na previdnosti pri kresovanju.

Posebno previdni bodite vsi tisti, ki lahko s kurjenjem kresov ogrozite bližnji gozd, poraščen travnik, park, bližnji objekt ipd.

Pri ureditvi kresov je pomembno predvsem, da je:

 • kurišče obdano z negorljivim materialom (npr. s kamni)
 • območje okoli kurišča očiščeno vseh gorljivih snovi (npr. trave) ter
 • stalno nadzirano s strani polnoletne osebe.

Po končanem kurjenju je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.

Prižiganje kresov je prepovedano v primeru povečane požarne ogroženosti ali v primeru močnejšega vetra (npr. burje).

Kuriti se sme zgolj nenevarne naravne materiale (les, trava ipd.) in se ne sme raznih ostankov pohištva, gum, plastike idr. Pri kurjenju je prepovedano tudi uporabljati vnetljive ali eksplozivne snovi, kot je npr. bencin.

V primeru, da zaradi velikosti kresu ne morete zagotoviti zadosti varnega kurišča je potrebno organizirat požarno stražo.

Požarna straža je obvezna tudi v primeru organizacije javnega dogodka ali druge javne prireditve s kurjenjem kresov.

 

PRIPOROČILO:

V vsakem primeru kurjenja imejte v neposredni bližini kurišča gasilni aparat, vedro vode ali drugo gasilno sredstvo za primer požara.

V kolikor požara ne morete več sami obvladati, takoj pokličite na številko 112.

 

Za kurjenje kresov vam NI potrebno predhodno priglasiti kurjenja na Gasilski brigadi Koper.

poplave

Živeti s poplavami – film o poplavni ogroženosti

Film je zanimiv za načrtovalce zaščite in reševanja na vseh nivojih, operativne centre, sile zaščite, reševanja in pomoči, občine in druge, med drugim promovira tudi Atlas okolja, kjer lahko organi in občani preverijo poplavno ogroženost na posameznih območjih.

Film na kratko opiše poplave v Sloveniji in prikazuje nasvete in ukrepe, kako ravnati pred poplavo, ob napovedi poplave, med poplavo in po poplavi. V filmu spoznamo tudi delovanje Agencije RS za okolje in njihovo izdajanje hidroloških opozoril ter delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, oz. koordinacijo pomoči na terenu preko CORS-a in ReCO, v primeru intervencij.

 

Režija: Miha Dulmin
Bral: Klemen Varl
Idejna zasnova: Maja Jelen
Scenarij: Nika Dulmin
Ilustracije: Peter Gaber
Kamera, montaža in animacije: Miha Dulmin
Izvedba: Videoprodukcija Pelikula (www.pelikula.si)

FILM JE FINANCIRAN V SKLOPU PROJEKTA FRISCO1, KI SE IZVAJA V OKVIRU ČEZMEJNEGA PROGRAMA SODELOVANJA SLOVENIJA – HRVAŠKA (INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVAŠKA)
IN JE NASTAL V SODELOVANJU Z VSEMI PROJEKTNIMI PARTNERJI PROJEKTA FRISCO1:

Ministrstvo za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si) (SI)
Agencija Republike Slovenije za okolje (http://www.arso.gov.si) (SI)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si) (SI)
Direkcija Republike Slovenije za vode (http://www.dv.gov.si) (SI)
Inštitut za hidravlične raziskave (http://www.hidroinstitut.si ) (SI)
Hrvatske vode (http://www.voda.hr) (HR)
Državni hidrometeorološki zavod (http://meteo.hr) (HR)
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (http://www.duzs.hr) (HR)

piloti

Obisk pilotov Slovenske vojske

V sredo 1.2.2017 so se na naše povabilo in povabilo župana Mestne občine Koper odzvali piloti Slovenske vojske, ki so sodelovali pri gašenju požara na Kraškem robu od 7.8. do 10.8.2016.

 

Obiskali so našo enoto, kjer smo izvedli tudi analizo opravljene intervencije. Za tem je sledil obisk mestne hiše.

 

Slovenski vojski in pa predvsem njihovim pilotom se ponovno zahvaljujemo za vso pomoč in podporo pri gašenju požara iz zraka.

 

2016

V letu 2016

Leto 2017 je pred nami. Na Gasilski brigadi Koper nam je v navadi, da v začetku novega leta preverimo rezultate dela preteklega leta. Z gotovostjo lahko povemo, da je bilo  z vidika izvajanja intervencij  2016 uspešno leto.  Po besedah našega direktorja - poveljnika Vilija Bržana, smo v preteklem letu izpolnili naše poslanstvo z uspešno izvedbo vseh intervencij. S tehnološkega vidika smo naredili še korak naprej in sicer tako z nabavo dveh novih gasilskih vozil, kot z nadgradnjo informacijske podpore. Napredovali smo tudi na področju pridobivanja novih znanj in zagotavljanju boljših pogojev za učinkovito delovanje enote.

 

gasilci-koper-2016-vozila

 

Poveljnik gasilske operative Denis Glavina zatrjuje, da so bili realizirani vsi zastavljeni kadrovski in tehnični plani. Še posebno želi izpostaviti našo dobro opremljenost in usposobljenost, saj kljub nekaterim zelo zahtevnim intervencijam, predvsem obsežnim požarom v naravi med gasilci ni bilo hujših poškodb.

 

Preventivna dejavnost na Gasilski brigadi Koper je tako kot vsa leta do sedaj nadaljevala s podporo operativni enoti, nudenjem strokovne pomoči in osveščanjem občanov s področja požarne preventive. V ponos nam je predvsem zaupanje v enoto, kar se kaže tudi po velikem številu neposrednih povezav požarnega alarma iz različnih podjetij in ustanov v našo enoto.

 

gasilci-koper-2016-preventiva-gasilni-aparat     gasilci-koper-2016-preventiva-gasenje     gasilci-koper-2016-preventiva-stojnica-tus

 

»Odlično sodelujemo tudi s strokovnimi sodelavci s področja varstva pred požarom s ciljem prejemanja kvalitetno izdelanih požarnih načrtov. V letu 2016 smo na območju mesta Koper nadaljevali z ureditvijo intervencijskih poti in na ta način povečali požarno varnost starega mestnega jedra« je povedal vodja preventive Sandi Jugovac ter dodaja »s tovrstnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2017, kajti želimo si predvsem učinkovitejše dovozne poti in dostope do objektov z univerzalnim gasilskim ključem«.

 

Na območju štirih obalnih občin, ki jih pokrivamo, smo izvedli skupno 792 intervencij, od tega:

 • 60% na področju Mestne občine Koper
 • največ intervencij (14%) smo opravili v vročih dnevih meseca avgusta, ko smo najpogosteje posredovali pri gašenju požarov v naravi in pri tehničnih intervencijah
 • na kar 184 intervencijah so bile aktivirane prostovoljne gasilske enote
 • 34% intervencij je bilo pri gašenjem požarov
 • 32% je bilo tehničnih intervencij
 • 12% intervencij pri prometnih nezgodah ali delu z nevarnimi snovmi
 • 11% intervencij je bilo povezanih z reševanjem ljudi ali živali

Izvedli smo tudi vrsto izobraževaj in vaj pri katerih so sodelovale tudi druge enote z našega območja.

 

gasilci-koper-2016-vaja-luka-koper

 

V letu 2016 bi izpostavili intervencijo na Kraškem robu med krajema Črnotiče in Dol pri Hrastovljah, saj sodi med najzahtevnejša posredovanja pri požarih v naravnem okolju na območju, ki ga pokrivamo.

20160808_135018      20160808_135056       20160808_135537

 

 

 

 

 

Namestnik vodje intervencije Denis Slavec dodaja, da je »gašenje oteževal težko dostopen teren, velika poraščenost in sunki vetra«. Pri gašenju je sodelovalo 1100 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz različnih koncev Slovenije, pomembno vlogo pa je imela tudi Slovenska vojska, ki nudila pomoč pri gašenju s helikopterjem in letalom Pilatus.

 

Na Gasilski brigadi Koper obljubljamo, da se bomo tudi v letu 2017 še naprej trudili pri izpolnjevanju našega poslanstva in vse naše aktivnosti še nadgradili.

pomagamo otrokom

Pomagamo otrokom v stiski!

Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije združuje 13 poklicnih operativnih gasilskih enot v Sloveniji.

Enote se pri svojem delu dnevno srečujejo s stresnimi situacijami ob nesrečah, kjer so žal vse prevečkrat udeleženi in posledično prizadeti otroci. Za njih je to zelo travmatična izkušnja, posledice so lahko dolgoročne in imajo nemalokrat močan vpliv na otrokov razvoj.

Naš namen je, da tem otrokom vsaj nekoliko omilimo negativne posledice s tem, da jim poskušamo z našim dejanjem pustiti neko pozitivno izkušnjo v kritični situaciji.

Zato smo se odločili, da prizadetim otrokom na samem mestu nesreče podarimo simbolično darilo. Gasilci jim bomo podarili simpatično plišasto igračo – medvedka. Igrača je ekološko neoporečna, narejena iz 100 % nebeljenega certificiranega ekološkega bombaža vrhunske kakovosti, polnjena s koruznim polnilom.

S pomočjo donatorskih sredstev je Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije kupila kar 200 medvedkov.

V imenu otrok se donatorjem iskreno zahvaljujemo za sodelovanje!

Donatorji:

Rosenbauer d.o.o., Slovenija

Univar d.o.o., Izola